De seneste måneder har 3 arkitektfirmaer arbejdet på højtryk for at præsentere hver deres bud i konkurrencen om at tegne projekterne VIA University College (VIA), Innovationshuset og Social- og sundhedsskolen (SOSU) på Campus-grunden ved banegården i Horsens. Vinderprojekterne er nu fundet.

Der er afleveret 3 meget flotte og gennemarbejdede projekter, der alle på hver sin måde har løst den stillede opgave. Bedømmelsen, som er foretaget i henhold til de angivne kriterier af et panel af fagdommere, uddannelsesinstitutionerne, Horsens Kommune og CASA, er nu afsluttet.

De konkurrerende arkitektfirmaer RUM, C.F. Møller og Arkitema Architects har alle givet forslag til byggerier/bygningsstruktur og pladser under hensyntagen til de mange detaljerede ønsker i programmet. De to vinderprojekter er tegnet af henholdsvis C. F. Møller og RUM.

Det centrale atrium som bankende hjerte

C.F. Møllers projekt er blevet valgt som vinder af projektet for VIA (ca. 30.000m2) og Innovationshuset (ca. 5.000m2) med et projekt, der på bedste vis indfrier både bygherres, brugeres og byens ønsker til den fremtidige bebyggelse på Campusgrunden.

Fagdommerne Katja Viltoft, JJW Arkitekter og Klaus Mikkelsen, Henning Larsen Architects udtaler:

”Projektet løser med et enkelt greb omkring et centralt sammenbindende atrium på en meget flot og enkel måde sammenhængen i VIAs undervisningsbyggeri og Innovationshuset. Det centrale atrium bliver VIAs bankende hjerte og kobler indadtil de 3 selvstændige bygningskarreer og tårnet, ligesom det udadtil bliver koblingen mod byen og Campuspladsen. I forslaget dirigeres mest muligt flow gennem det store centrale atrium på stueplan, så aktivitet, trafik og dynamik finder sted på byens gulv, både ude og inde”.

Konstantin Lassithiotakis, der er direktør i VIA University College og leder af Campus Horsens, er meget begejstret for vinderprojektet fra C.F. Møller.

”Vinderprojektet opfylder på bedste vis VIAs vision for det nye campusbyggeri og matcher vores mange forskellige uddannelser til blandt andet ingeniør, bygningskonstruktør, pædagog og sygeplejerske. Projektet giver en fremragende løsning til at opnå den styrkede sammenhæng, vi har ønsket os i forhold til tre dimensioner: Internt i VIA, på campus med de øvrige virksomheder og institutioner og ikke mindst i forhold til Horsens by. C.F. Møllers oplæg er visionært og fremtidssikret og rummer alle potentialer for kvalitetsuddannelser. Det understøtter tillige Horsens som en driftig uddannelsesby,”

fastslår Konstantin Lassithiotakis.

Invitation til interaktion

RUM er, med det præsenterede forslag, valgt som vinder af projektet for Social- og sundhedskolen (ca. 4.500 m2).

Fagdommerne Katja Viltoft, JJW Arkitekter og Klaus Mikkelsen, Henning Larsen Architects udtaler:

”Projektet løser med et enkelt terrasseret hus overgangen fra den høje karrestruktur langs kanten af bebyggelsen med en skalamæssig nedtrapning af bygningen mod campustorvet. Bygningen afsluttes mod campustorvet i en stor siddetrappe, der på bedste vis kobler SOSUs nye undervisningsbygning med omgivelserne og inviterer til fælles møder og interaktion.

Forslaget har på meget flot vis fået placeret mange funktioner i stueetagen, hvor de er mest synlige og tilgængelige for offentligheden. Her kan der åbnes op mellem forskellige rum, så der skabes et stort fællesområde hvor hele SOSU kan samles. Som bygningen trapper ind på de øvre etager skabes plads til terrasser, der ligesom den store siddetrappe vender ud mod pladsen. Alt sammen noget der får dette byggeri til SOSU til på forbilledlig vis at gå i dialog med omgivelserne og skabe en klar campusidentitet. ”

Direktør Hanne Helleshøj, Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, udtaler:

”RUM har formået at tegne et projekt, der på alle måder lever op til kravene om en moderne uddannelsesinstitution. Samtidig har de formået at tilsikre, at vi i byggeriet signalerer en tydelig fagidentitet, samtidig med at vi indgår i et fælles campus, hvor vi kan hente styrke i de tværfaglige og sociale muligheder og forbindelsen mellem uddannelser.
Skolens ledelse har i tæt samarbejde med den lokale ledelse og medarbejdere i Horsens defineret en række ønsker og forventninger til det nye byggeri, som jeg også synes, at Rum arkitekter har formået på bedste vis at implementere i deres forslag.”

Borgmester Peter Sørensen udtaler om projektet:

”Jeg er glad for at se de forslag, der er kommet. Den arkitektoniske kvalitet er rigtig høj, og det er to gode firmaer, som har forstået vigtigheden af, at skabe et spændende og tidssvarende campusbyggeri. Tegningerne afspejler tydeligt vores vision om, at det ikke kun skal være et campus for de studerende, men for hele byen. Det gør mig rigtig glad.”

Vinderprojekterne kommer nu i videre bearbejdning, hvor bedømmelsesudvalgets fagmæssige vurderinger og kommentarer på delområder i projekterne, tages op.
Denne bearbejdning forventes at være endeligt på plads i løbet af 2017, hvor projekterne parallelt hermed godkendes af uddannelsesinstitutionerne.

Begge vinderprojekter vil først kunne ”gå i jorden” i 2018 efter godkendelse i Finansudvalget, der ligeledes forventes at være endelig på plads senest ultimo 2017.

 

VIA_Innovationshus udvendig bygning web VIA atrium web SOSU udvendig bygning med trappe SOSU atriumrum

 

 

Øverst:  VIA og Innovationshuset, atrium i VIA, Social- og sundhedsskolen, atrium i Social- og sundhedsskolen

9. maj 2017