CASA gennemfører udbud på arkitekt-og ingeniørydelser til Campusgrunden i Horsens.

Bemærk at fristen for rettelig indsendelse af materiale er den 29/10/2015.

SPØRGSMÅL & SVAR

Spørgsmål 1:
Vi er en gruppe bestående af to arkitektfirmaer – os som totalrådgiver og en anden mindre tegnestue som underrådgiver til os. Vi er ikke et konsortium.

Vil det  – med vores konstellation – betyde, at begge firmaer skal hæfte direkte, solidarisk og ubegrænset for tilbuddet etc.? Eller er det blot totalrådgiveren?

Svar 1:
Underrådgivere skal ikke hæfte for tilbuddet. Totalrådgiveren kan således hæfte alene for tilbuddet.

Spørgsmål 2:
Hvis vi søger udbuddet vedr. rammeaftalen om arkitektrådgivning, kan vi da samtidig være underrådgiver til et ingeniørfirma, der søger rammeaftalen vedr. ingeniørydelser, således at de kan dække planlægningskompetencerne. Altså er det muligt at deltage i begge udbud på ovenstående vilkår?

Svar 2:
Ja

Spørgsmål 3:
Et spørgsmål vedr. pkt 5):
– ønsker I en ledelses- eller revisor erklæring ?

Svar 3:
Den nævnte erklæring i punkt III.2.2), nr. 5 kan enten være fra selskabets ledelse eller revisor, så der er ikke krav om erklæring fra en revisor.

Spørgsmål 4:
Vedr. punkt 6.
For hver reference ønskes oplyst c) anlægsøkonomi samt d) kontraktens værdi (rådgiverhonorar)

For de referencer der gælder bydels- og masterplanlægning kan det være lidt uklart hvad der hører ind under
c) anlægsøkonomi og d) kontraktens værdi (rådgiverhonorar), menes der med sidstnævnte vores honorar for planlægningsopgaven?

Svar 4:
Ja, med kontraktens værdi (rådgiverhonorar) i punkt III.2.3, nr. 6, d) menes ansøgers honorar for planlægningsopgaven.
For yderligere information se vedhæftede udbudsmateriale.

ENOTICES_kromann-2015-129260-F14-DA

ENOTICES_kromann-2015-129259-F14-DA

ENOTICES_kromann-2015-129256-F02-DA

ENOTICES_kromann-2015-129255-F02-DA

Se også: CASA indgår aftale om Campusgrunden