Rasmus Holbech er udnævnt til udviklingsdirektør og ansvarlig for Udviklingsafdelingen, og Henrik Hansen er udnævnt til direktør, også tilknyttet Udviklingsafdelingen. Michael Mortensen helliger sig den forretningsmæssige og strategiske udvikling af virksomheden.

CASA har gennem de sidste år haft kraftig vækst i både omsætning, indtjening og ordrebeholdning. For at forsætte den positive trend skærper CASA sit fokus på den strategiske udvikling af virksomheden, hvilket Michael Mortensen vil hellige sig.

Michael Mortensen, adm. direktør for CASA om udnævnelserne; ”Jeg er helt tryg ved at overlade ansvaret for Udviklingsafdelingen til Rasmus Holbech. Og Rasmus og Henrik er et stærkt team, som sammen med resten af afdelingen kan styrke CASAs position som projektudvikler med fokus på bylivet, funktionaliteten og langsigtede løsninger, som er til gavn for både vores kunder og dem, som skal bo i vores byggerier fremover.”

Rasmus Holbech ser frem til at fortsætte den gode udvikling for CASA sammen med holdet i udviklingsafdelingen; ”Jeg ser meget frem til det videre samarbejde med mine dygtige kolleger i Udviklingsafdelingen og i CASAs organisation i det hele taget. Vi har et sammentømret og selvkørende team med stor erfaring indenfor ejendomsudvikling, og jeg vil derfor fokusere på dialogen med vores nuværende og potentielle kunder, samt på tilvejebringelse af nye projekter.”

Også Henrik Hansen glæder sig over de organisatoriske ændringer; ”Jeg er stolt over den tillid, ledelsen viser Rasmus og mig. Jeg ser frem til sammen med Rasmus at løfte det strategiske arbejde i Udviklingsafdelingen. CASA har en særlig styrke indenfor by- og ejendomsudvikling, hvor alle virksomhedens kompetencer bringes i spil. Jeg er sikker på, at det også fremadrettet bliver strategiske indsatsområder for os.”

Både Rasmus Holbech og Henrik Hansen har været ansat som Senior Developer i CASA siden hhv. 2013 og 2015.

CASA er i øjeblikket i gang med bl.a. at opføre første del af et 85.000 m2 campus-byggeri i Horsens for VIA, Social- og Sundhedsskolen og Insero, et nyt stort kollegie for PFA i Odense, karrébyggeriet Trianglen i Aarhus, JP domicil på Aarhus Havn og flere store boligbyggerier på Enghave Brygge, i Nordhavnen og Ørestaden i København.

Kontakt
For yderligere informationer er du velkommen til at kontakte
Mette Jørvad, Kommunikationschef, CASA A/S, +45 2118 9399, mej@casa-as.dk