Snart får 298 studerende nyt tag over hovedet, når PFA’s kollegie i Odense åbner efter nytår. I dag blev der holdt rejsegilde for håndværkerne, og der var samtidig godt nyt om opskrivningen til det kommende kollegie.

Over 125 deltagere var i dag til stede, da pensionsselskabet PFA sammen med håndværkerne, CASA, Arkitema Architects og en masse andre involverede parter og interessenter markerede, at tagkonstruktionen til det nye kollegie i Odense nu er færdig.

Snart muligt at skrive sig op
Det markerer et vigtigt skridt i nedtællingen til det nye PFA-Kollegie i Odense, som skal huse godt 300 studerende, når det står færdigt til forventet indflytning i starten af januar 2020. Samtidig med det traditionelle rejsegilde er der godt nyt for studerende og uddannelsessøgende til uddannelser i Odense og omegn, der gerne vil skrive sig op til en studiebolig.

”For to år siden besluttede vi at investere i fire kollegier i landets største uddannelsesbyer. Gode rammer for studerende er en vigtig forudsætning for fremtidens samfund, hvor vi fortsat skal leve af at dygtiggøre os inden for forskellige fag. Odense er en by med mange gode uddannelsestilbud, og det giver stor efterspørgsel efter studieegnede boliger. Derfor er jeg i dag glad for, at vi kan fejre et vigtigt skridt for dette flotte kollegiebyggeri, og i den anledning skal der lyde en tak til håndværkerne og alle andre involverede parter. Jeg kan samtidig meddele, at opskrivningen til de 298 værelser i PFA-Kollegiet i Odense starter 1. juli 2019,” siger Michael Bruhn, ejendomsdirektør i PFA.

Opskrivning til boligerne vil foregå på findbolig.nu via mitpfa.dk. Kollegiet ligger centralt på Toldbodgade i Odense, tæt på både uddannelser og offentlig transport. Byggeriet er skredet frem som planlagt, og der står allerede prøveboliger og prøvekøkkener færdige.

Også hos CASA er der tilfredshed med at have nået den milepæl i byggeriet, som et rejsegilde er.

”Samarbejdet med både PFA, vores samarbejdspartnere og de mange håndværkere har fungeret upåklageligt. Byggeriet skrider planmæssigt fremad, og vi glæder os til i december at kunne levere et arkitektonisk anderledes (8-tals formet) kvalitetsbyggeri med så central en placering til glæde for de mange studerende i Odense. Sideløbende med opførslen af kollegiet arbejder vi sammen med Odense Kommune omkring et omfattende stisystem, som kommunen er ved at etablere, og som forbinder kollegiet med byrummet omkring havnen med centrum, banegården og Kongens Have,” siger Henrik Bunkenborg, projektchef i CASA.

Fire 100-årskollegier fra PFA
I anledning af, at PFA fyldte 100 år i 2017 annoncerede pensionsselskabet byggeriet af fire kollegier med plads til over 1000 studerende i Danmarks største byer København, Aarhus Odense og Aalborg til en samlet sum på over 1 mia. kr. CASA opfører kollegiet i Odense, som bliver det første, der står færdigt. Formålet med kollegierne er at bidrage til at løse et samfundsproblem med mangel på studieboliger i de store uddannelsesbyer.

Kontakt
For yderligere informationer er du velkommen til at kontakte:
CASA: Mette Jørvad, Kommunikationschef, +45 2118 9399, mej@casa-as.dk
PFA: Martin Olsen, Pressekonsulent, +45 3053 1767, mol@pfa.dk

Fakta om PFA-kollegiet i Odense
• Projektudvikler og totalentreprenør: CASA A/S
• Arkitekt: Arkitema Architects
• Antal værelser: 298, værelsesareal 20 m2, samlet areal 12.659 m2 (inkl. fællesarealer).
• Værelserne har alle eget badeværelse og er opdelt i grupper (’bo-familier’) à 10-12 værelser, der deler fælleskøkken og fællesrum i et familielignende fællesskab. Altaner binder ’bo-familierne’ sammen og giver de studerende let adgang til grønne udearealer.
• Der er rekreative fælles gårdrum på i alt 2.400 m2 samt store rekreative udendørsarealer.
• Kollegiet er udformet som et kvadratisk 8-tal, så beboerne oplever en fysisk sammenhørighed med resten af kollegiet og har let ved at møde andre på kryds og tværs. Kollegiet kommer til at bestå af 3 og 4 etagers bygninger.
• Stærkt læringsmiljø: 8-tallets hjerte bliver indrettet til læring og fungerer som socialt samlingspunkt. Her kan man f.eks. forestille sig, at der bliver indrettet områder med studielounge og grupperum.
• Bæredygtigt byggeri: Kollegiet i Odense bliver opført med delvis grønne facader, regnvandsopsamling og genanvendelige, robuste materialer. PFA går efter en DGNB-certificering (dansk certificering med krav til bæredygtighed) af kollegiebyggerierne.
• Kollegierne henvender sig til SU-berettigede studerende på videregående uddannelser. PFA’s 1,3 mio. kunder vil få fortrinsret til at skrive børn og børnebørn op til kollegierne.
• Ambitionen med PFA’s kollegier er at skabe moderne og attraktive studieboliger. Det bliver ikke bare et sted at bo, men et sted at leve og lære. Projektet er drevet af en ambition om at skabe optimale rammer for både læring, fællesskab og bæredygtighed.