I dag, tirsdag d. 20. november, blev en vigtig milepæl fejret på Aarhus Havn. Jyllands-Posten overtager i slutningen af 2019 deres nye domicil, og dagens rejsegilde blev fejret med pølsevogn, sodavand og en række taler af blandt andet administrerende direktør Stig Kirk Ørskov fra JP/Politikens Hus. 

Rejsegilde er traditionen tro en fest for at hylde håndværkerne og deres arbejde. Disse var da også mødt talstærkt op på denne råkolde novemberdag. Derudover var omkring 200 medarbejdere fra JP/Politikens Hus mødt op på havnen for at få et nærmere kig på og indtryk af deres kommende arbejdsplads.

En veloplagt og imponeret bygherre repræsenteret af administrerende direktør Stig Kirk Ørskov bød velkommen og understregede, at rejsegildet jo særligt var håndværkernes fest. Stig Kirk Ørskov glædede sig over, at Jyllands-Posten igen kommer til at ligge lige midt i Aarhus. “Det er her, vi hører til, uden hegn og indre mure, som adskiller vores afdelinger fra hinanden. Et hus, der afspejler, at Jyllands-Posten har de største ambitioner og den største selvtillid i verden. Jeg glæder mig til, at vi for alvor kan tage det i brug,” sagde Stig Kirk Ørskov.

Et nyt domicil kan booste kulturen og virksomhedens fremdrift
Jyllands-Postens nye domicil er beliggende på det tidligere kulfyrede kraftvarmeværk ‘Midtkrafts’ arealer ved Aarhus havn. Under jorden befandt der sig en gammel kuloplagringsplads, som gjorde det nødvendigt at forbore 296 huller i betonpladen fra den gamle kulgård fire meter under terræn til de bærende pæle til det nye byggeri. Det krævede ekstra planlægning i forhold til håndtering af jordbund og forurening på den meget særlige grund.

Det tætte samarbejde og den åbne dialog har hele tiden været i fokus i forbindelse med udviklingen af det nye domicil.
Udviklingsdirektør i CASA, Rasmus Holbech fortæller, hvordan særligt brugernes behov er i højsæde og bliver trykprøvet undervejs i udviklingen af et nyt domicil:

“I forbindelse med samarbejdet om et nyt domicil er det rigtig vigtigt, at alle parter deltager i projektet – herunder arkitekter, ingeniører og udviklere. Vi skal have sat os ind i brugerens behov og ønsker, og vi skal huske at spørge kritisk ind til disse behov, så vi i fællesskab kan skabe et fremtidssikret byggeri til glæde for brugeren i mange år fremover. Alle virksomheder har hver deres individuelle samarbejdsformer og kultur, som gerne skal understøttes af de omgivelser, som de er i. Et nyt domicil kan give et stort boost til kulturen og fremdriften i en virksomhed.”

CASA har været i dialog med JP/Politikens Hus fra de helt indledende stadier af projektet. Udviklingsteamet har deltaget i drøftelser med grundsælger og deltaget i lokalplanlægningen i samarbejde med Aarhus Kommune og JP/Politikens rådgivere.

Det tillidsfulde samarbejde i udviklingsforløbet har resulteret i et smukt projekt i høj kvalitet. Hele forløbet har været styret i et tæt samarbejde med henblik på at holde projektet indenfor den aftalte økonomiske og tidsmæssige ramme, hvilket er lykkedes,” slutter Rasmus Holbech.

Byggeriet lige nu
Byggeriet gik i gang i starten af 2018 med boring af 296 huller i en underliggende betonplade. Herefter blev ca. 5 km. betonpæle nedrammet som bærende konstruktion. Elementmontagen blev afsluttet i uge 40, og lige nu arbejder CASA sammen med en række underentreprenører på at få huset helt tæt, så alle indvendige arbejder kan gå i gang. Udenomsarealerne påbegyndes til foråret. Det samlede byggeri bliver på i alt ca. 8700 m2 fordelt på fem etager, omkring et stort atrium. Dertil kommer stor tagterrasse.

Jyllands-Postens nye domicil forventes at stå færdigt ultimo 2019.

Læs mere om byggeriet her