Fredag eftermiddag var der indbudt til rejsegilde for GEISERNE.

CASAs projektchef for GEISERNE, Morten Langhoff-Jensen fortæller om projektets forløb i rejsegildetalen:

Siden første spadestik den 2.9.2015 er der sket meget, og en smuk bygning tager form. De første 3 måneder foregik under jorden, hvor ca. 400 pæle på 18 m blev rammet. Herefter blev 3000 m2 jord kørt bort og til sidst blev fundamenter og terrændæk støbt. Alene under jorden er der brugt 100 tons armeringsjern og 1000 m3 beton.
Vi følger tidsplanen og hus 1 står klar til indflytning den 31.3.2017. Hen over sommeren bliver parterreetagen monteret, hvorpå der skabes et spændende uderum til ophold. Sideløbende kører kommunens renovering af kajkanten, samt opførelsen af CASAs eget domicil og renovering af stykgodspakhuset. Salget af hus 1 har været så positivt, at vi har besluttet at igangsætte hus 2 til efteråret, og således vil hele havnetrekanten stå færdigudbygget i august 2017. Vi vil efter rejsegildet fortsat bestræbe os på, at skabe et resultat som byen og ikke mindst de kommende beboere kan være tilfredse med.

Talen afsluttes med en stor tak til de gode og dygtige håndværkere, tak for den tillid køberne viser os, tak til samarbejdspartnere og ikke mindst kommunens gode måde at samarbejde på.

Slut september vil der stå en færdig indrettet og møbleret prøvebolig klar, så interesserede får mulighed for at kigge ind og opleve stemningen indefra, se materialevalg, inventar med videre og ikke mindst nyde den fantastiske panoramaudsigt. Der var dog mange af dagens gæster, som allerede nu tog imod tilbudet om en tur op med liften og ind i lejlighederne.

 

kransen

rejsegilde 2

 

 

1. juli 2016