Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Omdannelse af tidligere fængsel

Vestsalen, FÆNGSLET

Eksisterende vestfløj åbnes og overdækkes som et 1.200 m2 stort rum til nye aktiviteter

Projektet består af en renovering og omdannelse af et tidligere fængsel. Her åbnes den eksisterende vestfløj og overdækkes som et 1.200 m2 stort rum til nye aktiviteter, herunder etablering af en ny indgang, toiletter, omklædning, garderobe, køkken, depoter mv. Den vestre fængselsgård overdækkes med et transparent tag og forbindes med vestfløjen samt den store fængselsgård, hvorved der opstår et nyt rum, hvor ude og inde kobles sammen.

Projektet gennemføres i et tæt, ligeværdigt samarbejde mellem bygherren, CASA og de øvrige rådgivere. Samarbejdsformen sikrer, at alle relevante kompetencer integreres i udviklingen af projektet.

Projektet er gennemført som integreret byggeri, i et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem bygherren, CASA og rådgiverne. En samarbejdsform, hvor alle relevante kompetencer integreres i udviklingen af projektet. Projektets samarbejdsfaser er udført efter åben-bog og indbygget incitamentsstruktur. I indledningsprocessen og samarbejdsfasen er der afholdt en række udviklingsworkshops, med fokus på brugerinddragelse. Projektet er efterfølgende overgået til en hovedentrepriseaftale med almindelige betingelser og samarbejdsform.

Så langt er byggeriet

maj 2020

Første spadestik

september 2021

Aflevering

01
/
04

"CASA er valgt i hård konkurrence med flere gode tilbud. Vi har vurderet, at vi med CASA samlet set vil kunne skabe det bedste resultat i et spændende og dynamisk forløb, hvor også Fængslets fortsatte drift under byggefasen har stort fokus."

Astrid Søes Poulsen
Direktør, Fængslet

Kontakt for information om byggeriet

Brian Popp
Direktør, Renovering Vest

+45 75627900
brp@casa-as.dk