Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Undgomdboliger med dertilhørende fælleshus

Tranekærvej

Etablering af i alt 13.931 m2 ungdomsboliger med i alt 312 boliger samt et nyt fælleshus

Etablering af 13.931 m2 ungdomsboliger samt et selvstændigt nyt fælleshus. Boligerne etableres dels i eksisterende bygninger og dels ved nybygning.

I to eksisterende bygninger i 2 og 3 plan etableres 132 boliger, heraf otte 2-rums lejligheder. I tre nybygninger i 2, 3 og 4 plan uden kælder etableres 180 boliger. I alt etableres 312 boliger med et samlet boligareal på 13.294 m2.

Byggeriet består hermed i hovedtræk af delvis nedbrydning samt miljøsanering af eksisterende bygninger, udførelse af nye stålkonstruktioner, fundering, dæk af betonelementer, vægge af beton- og letklinke-vægelementer, facader af trækassetter og teglskalmur samt tagdækning af stålplader og tagpap.

Så langt er byggeriet

juni 2020

Første spadestik

juli 2021

Rejsegilde

juni 2022

Aflevering

01
/
02

Kontakt for information om byggeriet

Peter Rosengreen
Direktør, Nybyg Vest

+45 75627900
pr@casa-as.dk