Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Bæredygtige boliger i grønne omgivelser

Tømmerup Parken (Plushusene), Kastrup

Almene og private boliger opført som række-, punkt- og generationshuse

CASA bygger almene og private lejligheder, i samarbejde med PAB og Plushusene. Projektet udføres i et tæt samarbejde med Tårnby Kommune, hvor vi sammen skaber bedre og mere sammenhængene boligområder, med fokus på fællesskab og fritid.

Tømmerup Parken er en ny boligafdeling i Tømmerup Haveby og afdelingen omfatter 40% af Tårnby Kommunes nye boligområde.

Der opføres 103 almene boliger, bygget som en kombination af rækkehuse, punkthuse og generationshuse. Boligerne henvender sig til børnefamilier som ældre og samler familier i flere generationer. Boligerne har let tilgængelighed til fælles udearealer, samt mulighed for privatliv og samvær med familien.

Udearealerne etableres som en friluftslegeplads, hvor der også installeres LAR-system som opsamler regnvand regnvand.

Plushusene bygger i fællesskab med CASA, 155 private lejligheder. Disse boliger er ligeledes tiltænkt børnefamilier, ældre, enlige og varierende familieformer. Der opføres derudover et fælleshus, stor køkken og en mindre sportshal, for at styrke boligfællesskabet og visionen om et samlet boligområde.

Projektet fokuserer på bæredygtighed gennem DGNB Guld-certificering af de private boliger og affaldssortering og køb af grøn strøm på byggepladsen. De bæredygtige tiltag udføres både for de private og almene boliger, også selvom de alemene boliger ikke certificeres.

De almene boliger bygges i to etaper, hvor Plushusene opføres i fire etaper. Begge projekter forventes at stå færdig i august 2023.

Så langt er byggeriet

maj 2021

Første spadestik

august 2023

Aflevering

Kontakt for information om byggeriet

Claus Møller
Direktør, Nybyg Øst

+45 75627900
cm@casa-as.dk