Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Seks selvstændige bygninger opkaldt efter lokale fuglearter

Strandholmen

Ternen, Klyden, Glenten, Hejren, Viben og Svanen udgør Strandholmen, der består af i alt 344 boliger samt erhverv

Strandholmen består af seks selvstændige bygninger med i alt 344 boliger samt erhverv. Bygningerne varierer i højde og er navngivet efter lokale fuglearter. Ternen (50 boliger), Klyden (61 boliger) og Glenten (40 boliger) tegner bebyggelsen mod vandet, imens Hejren (60 boliger) og Viben (40 boliger) forbinder til Svanen, der ligger ud til Strandlodsvej. Netop Svanen adskiller sig fra de øvrige bygninger ved at blande ejerboliger med almene boliger.

Strandlodsvej er et tæt bebygget område, og logistikken til og fra samt på byggepladserne er derfor udfordret. Således lejer CASA A/S vejen i perioden, hvor råhusmontagen pågår, så elementbiler kan parkere under aflæsning. Desuden er byggeriet opført i sandwichelementer, der dels resulterer i et mere bæredygtigt byggeri og dels mindsker behovet for at mure på stedet, hvilket igen betyder en mindskelse af pladsbehov samt en nedbringelse af gener. Vinduer, sålbænke, fuger og altanbeslag monteres på fabrik, så man undgår pladskrævende montage på byggepladsen.

Så langt er byggeriet

august 2015

Første spadestik

december 2020

Aflevering

01
/
03

Kontakt for information om byggeriet

Claus Møller
Direktør, Nybyg Øst

+45 75627900
cm@casa-as.dk