Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Fremtidssikring af boliger fordelt på 10.670 m2

Solhusene, Albertslund

Sammenlægning og renovering af almene boliger

Renovering af Solhusene, består af 14 blokke med 172 almene boliger, som sammenlægges til 154 almene boliger. Alle lejligheder får nyt badeværelse, ventilationssystem og ny hoveddør. Supplerende fuges gavle og efterisoleres lejlighederne, efter behov.

Projektet indebærer derudover renovering af kloak og omfangsdræn, samt efterisolering af kældervægge, som skal sikre mod store mængder vand og fugtindtrængning.

Under renovering, er der både beboerhåndtering og genhusnings planlægning, eftersom der både sammenlægges lejligheder og mindre renoveringer. Grundet det differentieret renoveringsomfang, foretages der forskellig beboerhåndtering og genhusning. Supplerende fokuseres der på miljøsanering, for at sikre beboer og medarbejdere mod skadelige kemikalier, under renoveringen.

Der etableres tilgængelighedsboliger, som er mere handicapvenlig, hvor de resterende lejligheder er hhv. omkring 60 m2 og 80 m2. Renoveringen omfatter også udskiftning af tag, hvor der i forlængelse etableres hybridt solcelleanlæg. Hertil skiftes der vinduer, også i udvalgte blokke, for at forbedre indeklimaet.

Under projektet fokuseres der på bæredygtighed, i form af genbrug af jord og grus, samt grønstrøm og varmepumpe, på byggepladsen.

Projektet udføres under tæt samarbejder med rådgivere og totalentreprenører, hvilket medfører total åbenhed i forhold til dækningsbidrag af ekstra opgaver. Derudover udvikler CASA, sammen med rådgivere, de bedste løsninger for at projektet fuldføres optimalt og efter planen.

Solhusene startede den 2.8.2021 og forventes færdig den 8.6.2023

Så langt er byggeriet

august 2021

Første spadestik

juni 2023

Aflevering

01
/
02

Kontakt for information om byggeriet

John Strands Petersson
Direktør, Renovering Øst

+45 75627900
jsp@casa-as.dk