Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Ny skolebygning til de store årgange og kreative fag

Sct. Ibs Skole

Opførelse på stejlt skrånende grund med elever og lærere direkte involveret i byggeprocessen

Projektet omfatter en ny skolebygning, der erstatter en skolebygning til de store årgange og kreative fag, da denne nedbrændte i maj 2018.

Byggeriet foregår, imens den eksisterende skole er i brug. Derfor er der stor fokus på sikkerhed på pladsen, så børn og voksne ikke kommer til skade. Samtidig opføres bygningen på en stejlt skrånende grund med ringe adgangsveje og meget begrænset byggeplads.

Elever og lærere er direkte involveret i byggeprocessen. En medarbejdergruppe på syv udpeges fra skolens side. De arbejder tæt sammen med arkitekter, CASA A/S og de rådgivende ingeniører i hele processen – fra idéfase til endelig udførelse. Ligeledes er alle skolens elever involveret i idéudviklingsfasen for at sikre en værdiskabende proces for alle parter.

Projektet gennemføres efter åben-bog modellen, hvor bygherren fra begyndelsen får indblik i totalkalkulationen med underentreprenørernes tilbud som bilag.

Så langt er byggeriet

januar 2020

Første spadestik

september 2020

Rejsegilde

juli 2021

Aflevering

"En medarbejdergruppe på syv har arbejdet sammen med især arkitekterne, men også CASA og de rådgivende ingeniører, og det har været en meget værdiskabende proces, som har været med til sikre, at skolens kultur og værdier fra begyndelsen er tænkt ind i den nye bygning. Samtidig tror vi også på, at vi på denne måde får det bedste resultat at flytte ind i."

Dan Ingemann Jensen
Skoleleder, Sct. Ibs Skole

Kontakt for information om byggeriet

Peter Rosengreen
Direktør, Nybyg Vest

+45 75627900
pr@casa-as.dk