Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Renovering af 70'er boliger samt opførelse af ungdomsboliger

Ringgården

Renovering af 232 almene boliger samt opførelse af 93 ungdomsboliger som ekstra etage på taget

Projektet omfatter renovering af 232 almene boliger fordelt på to boligkarréer, oprindeligt opført i 1970-1973 samt opførelse af 93 ungdomsboliger. De nye ungdomsboliger opføres på taget som en ekstra etage med terrasser og fælles ophold. Under opførelsen opsættes telt på taget samt facadestillads rundt om hele bygningen.

Renoveringen følger en detaljeret tidsplan, hvor hver af de 20 opgange er sat til at vare 10 uger per opgang. De 10 uger fordeles med seks uger til renovering af badeværelser efterfulgt af fire uger til renovering af køkkener.

Udskiftning af vinduer og altan udføres på samme dag til mindst mulige gener for beboerne. Der etableres nye installationer i de 70 tilgængelige boliger og i de 93 nye ungdomsboliger samt decentrale ventilationsanlæg i samtlige lejligheder.

I otte af de i alt 28 opgange etableres elevatorer. I disse opgange ombygges lejlighederne som tilgængelighedsboliger og beboerne genhuses. CASA assisterer med rettidig information, overholdelse af den overordnede tidsplan og gode adgangsforhold. De resterende 20 opgange er beboede under renoveringen.

CASA opsætter adfærdsregler for alle leverandører samt håndværkere og sikrer tidlig varsling af beboerne.

Så langt er byggeriet

juni 2019

Første spadestik

marts 2021

Aflevering

01
/
05

Kontakt for information om byggeriet

Brian Popp
Direktør, Renovering Vest

+45 75627900
brp@casa-as.dk