Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Køle- og frysehuse med 48 disponible ramper

Nagel

Køle-og frysehus med kontorfaciliteter

CASA opfører et køle- og frysehus på 16.500 m², i samarbejde med Exxit 59, ved E45.

Projektet omfatter et frostlager på 10.000 m² med en frihøjde på 12 meter. Det opføres som et disponibelt lager, hvor brugerne afleverer, opbevarer og afhenter varerne igen.

Der etableres to cross-docking på henholdsvis 1.600 m² og 3.000 m², hvor der er i alt 48 disponible ramper. Hver cross-docking skal kunne køles ned til mellem to og fire grader.

Der etableres en reception på stueetagen, bad- og køkkenfaciliteter til chauffører, brugere og medarbejdere.

På første sal opføres 1.500 m² administration og kontor. Derudover etableres omklædningsfaciliter og et tørrerum til brugerne. Tørrerummets funktion er at trække fugt ud af de dragter som anvendes i frysehuset. Der trækkes to kg vand ud pr. dragt. Dette bidrager til at give medarbejderne den mest optimale arbejdsgang.

Konstruktionen og materialerne er specielle grundet bygnings kompleksitet og funktion. Dampspærrerne placeres hele vejen rundt om bygningen, hvilket medfører ekstra krav til opsætning og kvalitet af materialer. Der er ekstra koordinering af de tekniske installationer, eftersom bygning skal besidde minimale huller i forhold til opsætning af lys m.m. Der etableres gulvvarme under bygningen, for at sikre bygningen mod permafrost.

Projektet er udført som partnering og åben bog med bygherre.

Projektet forventes færdig 1. marts 2023.

Så langt er byggeriet

oktober 2021

Første spadestik

marts 2023

Aflevering

Kontakt for information om byggeriet

Peter Rosengreen
Direktør, Nybyg Vest

+45 75627900
pr@casa-as.dk