Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Ny bydel i centrum af Horsens med butikker, restauranter og almene familieboliger samt fællesarealer og p-hus

Lilli Gyldenkildes Torv

8.500 m2 butikker, 1.900 m2 restauranter samt 21.700 m2 boliger og p-hus

Lilli Gyldenkildes Torv består af ca. 8.500 m2 butikker og ca. 1.900 m2 restauranter i stueplan og delvist på 1. sal. Fra 1.-7. etage etableres ca. 21.700 m2 almene boliger med i alt 260 familieboliger. På taget etableres fællesarealer for hele boligområdet. Desuden opføres et nyt p-hus med ca. 100 p-pladser.

Som en del af projektet er der ændret vejføring for at give plads til byggeriet og for at integrere en del af Rådhusparken. Der er under hele projektet fokus på at mindske gener for byens borgere, da byggegrunden ligger centralt i Horsens og derfor belaster trafikknudepunkterne. Således er der oprettet i alt ni ind- og udkørsler til pladsen for at mindske gener for anden trafik. Desuden foregår al trafik så vidt muligt udenfor myldretid, så presset på de omkringliggende veje mindskes mest muligt.

CASA har i tæt samarbejde med Horsens Kommune lavet procesplaner for alle dele af byggeriet, så opgaven løses bedst muligt for alle parter.

Så langt er byggeriet

april 2018

Første spadestik

september 2019

Rejsegilde

december 2020

Aflevering

01
/
02

"Den nye bydel Lilli Gyldenkildes Torv bliver en åben, levende og moderne bydel centralt i Horsens. Med handelstorvet kommer der flere forskellige spisesteder og butikker, som vil være med til at tiltrække folk ude fra, så det er et meget spædende projekt, der bliver opført i Horsens."

Peter Olsson
Adm. Dir., AP Ejendomme

Kontakt for mere information om byggeriet

Peter Rosengreen
Direktør, Nybyg Vest

+45 75627900
pr@casa-as.dk