Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Nyt logistikcenter med køleanlæg med varmegenvinding, frosthal og diverse lagerlokaler

Køle-, fryse- og lagercenter

Nyt logistikcenter med etablering af køle-/fryselager og administration

Projektet omfatter opførelse af nyt logistikcenter og etablering af køle-/fryselager samt administration.

Bygherren stiller omfattende krav til køle/fryselageret i forhold til de gældende krav i branchen. Man ønsker en stor margen for at være sikker på, at temperaturkravene opfyldes i hele kølekæden fra fødevarelager via transport til restaurant. Da kølekravene er så markante, opføres et køleanlæg med varme-genvinding, som kan sende al overskudsvarme ind i bygningen. En del af denne varme sendes ud i et gulvvarmesystem, der ligger under gulvene i frosthallen, og derved undgår man, at der opstår permafrost.

Derudover er lageret forsynet med et CO2-køleanlæg opbygget med seks kølerumsfordampere og seks frostrumsfordampere. Alle lagerlokaler har en frihøjde under TTS på 10,00 m.

Logistikcenteret afleveres til aftalt tid. Inden aflevering fryses begge haller langsomt ned med 1½ grad i døgnet, så den forholdsvis nystøbte beton ikke tager skade.

Så langt er byggeriet

juni 2018

Første spadestik

april 2019

Aflevering

01
/
02

"Vi har samarbejdet tæt med Havi Logistics gennem hele udviklingsprocessen for at sikre, at alle deres behov er blevet dækket. Samtidig er det lykkedes os at bygge en generisk bygning med moderne specifikationer på en måde, så de resterende 8.900 kvadratmeter stadig kan tilpasses til anden lejer. Med denne topmoderne ejendom følger vi vores strategi med at øge vores tilstedeværelse i Københavnsområdet."

Mikael Sahlin Olesen
Asset Manager, Logicenters

Kontakt for information om byggeriet

Peter Rosengreen
Direktør, Nybyg Vest

+45 75627900
pr@casa-as.dk