Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Stærk bymidte som socialt mødested for byens borgere

Herlev Bymidte

Gennemgribende renovering og omfattende tilbygning inklusive parkering, boliger og erhvervstårn

Projektet omfatter center inklusive parkering, boliger og erhvervstårn. Centret er oprindeligt opført i midten af 1970’erne og bærer præg af at have gennemgået flere om- og tilbygninger. Med nærværende projekt udfører CASA A/S en gennemgribende renovering og omfattende tilbygning, der omdanner området til et socialt mødested for byens borgere.

Center
Det eksisterende center udvides i stueplan og 1. salsplan med mere detailhandel og flere P-pladser. Ud mod Herlev Ringvej opføres nye bygninger med sandwichelementer i to etager som tilbygning til centret mod nordøst og erhvervstårnet mod sydøst.

Boliger
To bygningsafsnit på 2. sals plan placeres som to selvstændige bygninger oven på centret med præfabrikerede boxboliger på 50-130 m2.

Erhvervstårnet
Et nybyggeri på 11 etager, hvor der i stueplan etableres ’borgertorv’, hvor borgerne kan få kontakt til Herlev Kommune. Kommunen indtager desuden nogle af etagerne længere oppe i tårnet. De resterende etager indrettes som almindelige kontorlejemål.

Så langt er byggeriet

maj 2020

Første spadestik

september 2021

Rejsegilde

juni 2023

Aflevering

01
/
03

"Bymidten er et vigtigt samlingspunkt for Herlevborgerne. Jeg ser frem til, at dele af rådhuset flytter ind i bycenteret, så vi kommer tættere på borgerne og styrker det lokale handelsliv. Herlev fortjener en stærk bymidte, og det får vi nu."

Thomas Gyldal Petersen
Borgmester, Herlev Kommune

Kontakt for information om byggeriet

Claus Møller
Direktør, Nybyg Øst

+45 75627900
cm@casa-as.dk