Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Renovering af boligblokke fra 1978 med langtidsholdbare materialer

Flintebakken

316 almene boliger har gennemgået renovering, herunder udskiftning og modernisering

Projektet omfatter en renovering af i alt 316 almene boliger, fordelt på to og tre plans blokke, oprindeligt opført i 1978.

Renoveringen indeholder udvendige murværksreparationer samt udskiftning af døre og vinduer. En udskiftning af vinduer, der sikrer et mindsket energiforbrug til opvarmning af boligerne. Derudover udskiftes halvdelen af de udvendige adgangstrapper, og cirka halvdelen af badeværelserne renoveres delvist. Der anvendes gode, langtidsholdbare materialer, installationer såvel som nyt inventar. VVS er moderniseret, herunder udskiftning af stigestrenge for forbrugsvand i skakte. Desuden er der opsat særskilte vandmålere, der øger bevidstheden om at spare. Ydermere styrkes altanen som beboerens personlige uderum ved at udføre nyt tag og værn i glas.

Renoveringen forankres via et beboervalgt byggeudvalg samt via løbende beboerorienteringer, da alle boliger er beboede under renoveringen. I planlægnings- og byggefasen lægges der vægt på at koordinere arbejdet til mindst mulig gene for beboerne. Hertil hører blandt andet logistikken på byggepladsen samt sikring af gode adgangsveje til beboerne.

Flintebakken afleveres før tid.

Så langt er byggeriet

november 2014

Første spadestik

januar 2016

Aflevering

"Det vil altid være bøvlet, når man laver en så gennemgribende renovering, hvor der skal skiftes rør og vinduer og i nogle tilfælde brydes et køkken ned. Men vi og entreprenøren, CASA A/S, er opmærksomme på, at vandet skal være lukket i så kort tid som muligt. Vi optimerer hele tiden processen, og måske kan vi minimere generne endnu mere."

Michael Friis
Projektleder, Lejerbo

Kontakt for information om byggeriet

Brian Popp
Direktør, Renovering Vest

+45 75627900
brp@casa-as.dk