Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Fra erhvervsskole til moderne sundheds- og medborgerhus

Brohuset

Lokaler for foreningsliv, lægeklinik, hjemmepleje, hjemmesygepleje, den kommunale ungeindsats og netværksområde

Projektet er en ombygning og renovering af en eksisterende erhvervsskole, der omdannes til et moderne sundheds- og medborgerhus.

Første etape omfatter ombygning af eksisterende bygninger til lokaler for foreningsliv, et netværksområde på cirka 2.800 m2 samt nedrivning af cirka 2.900 m2 eksisterende bygning. Når dette arbejde er afsluttet, er Brohuset klar til at huse en række af Ishøj Kommunes mange foreninger og frivillige netværk.

Huset rummer derudover en lægeklinik, hjemmepleje, hjemmesygepleje og den kommunale ungeindsats. På sigt skal bygningen også huse et genoptræningscenter, et foreningshus, et seniorværksted og et stort fælleskøkken. Samtidig er det ambitionen at få endnu flere sundhedstilbud til at flytte ind.

Ombygningen omfatter elementer af modernisering, nedrivning og nybygning, ligesom der udføres en omlægning af udearealerne. Ombygningen udføres, imens bygningen er i drift.

I alt udgør de fire etaper et samlet areal på 16.300 m2.

Så langt er byggeriet

oktober 2020

Første spadestik

juli 2021

Aflevering

01
/
02

"Ambitionerne er store. Vi vil gerne skabe et moderne centrum for sundhed, trivsel og livskvalitet for vores borgere. Brohuset skal give Ishøj-borgerne mulighed for at mødes på tværs af deres forskelligheder og opbygge nye fællesskaber med fokus på sundhed og medborgerskab."

Ole Bjørstorp
Borgmester, Ishøj Kommune

Kontakt for information om byggeriet

John Strands Petersson
Direktør, Renovering Øst

+45 75627900
jsp@casa-as.dk