Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Fremtidssikring af boligblokke fordelt på 24.515 m2

Braineparken

Renovering, ombygning og sammenlægning af 317 lejemål

Braineparken består i dag af 320 lejemål fordelt på 23.816 m2. Efter renoveringen vil der være 317 lejemål fordelt på 24.515 m2.

Projektet indeholder 102 tilgængelige lejemål i 17 af bebyggelsens opgange, der bliver tilgængelige op til 2. sal via elevator. Boligerne bliver mere tilgængelige ved brug af fx rollatoreller kørestol og får alle etableret nyt tilgængeligt køkken og bad.

Derudover består projektet af 212 boliger, der bliver basisrenoveret med nye vinduer, nyt tag, renovering af facader, opgradering af varmefunktion, udskiftning af fjernvarmeledninger og opgradering af udearealer. Lokalt i afdelingen udføres derudover arbejde i gavle og udskiftning af facadeplader, og
alle boliger får etableret nyt tag efter udskiftning af 8.000 m2 tag samt efterisolering af tagrum

Endeligt sammenlægges seks mindre lejemål til tre nye og store lejemål i stueplan til familielejligheder. Som en del af fremtidssikringen etableres 17 nye lukkede trappeopgange med elevatorer.

Udearealerne bliver opgraderet med nye haver, gårdrum, legepladser mm., og alle tilgængelighedsboliger og stuelejligheder får nye ventilationsanlæg.

Så langt er byggeriet

april 2021

Første spadestik

maj 2024

Aflevering

Kontakt for information om byggeriet

Brian Popp
Direktør, Renovering Vest

+45 75627900
brp@casa-as.dk