Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Omfattende renovering af boligblokke

Beringsgaard, afd. 04

Renovering og ombygning af 113 lejligheder samt inddragelse af tagrum til 16 nye lejligheder

Projektet omfatter renovering og ombygning af 113 lejligheder fordelt på 10 opgange samt etablering af nye tagboliger.

14 af de 113 eksisterende boliger nedlægges/sammenlægges. Der bliver opført komplet ny tagkonstruktion, hvor der indrettes 16 tagboliger, og hver opgang får nye teknikrum. Tagsten nedtages og genoplægges på halvdelen af tagfladen.

51 lejligheder renoveres, hvor alle overflader i lejlighederne bliver skiftet (gulv, vægge og loft). I disse lejligheder bliver der desuden skiftet køkken og badeværelse, inden for de eksisterende rammer.

48 af boligerne ombygges til tilgængelighedsboliger hvor vi udfører komplet nye badeværelser, køkkener, elevatorer og nye altaner med niveaufri adgang. Under nedbrydningen fjernes et større antal vægge for at gøre plads til den nye indretning.

I alle lejligheder indbygges nyt ventilationssystem, kloakinstallationer, varmeanlæg, vandinstallationer samt nye el- og fiberinstallationer samt stikledninger. Samtlige boliger (undtaget tagboliger) får nye altaner og værn udføres i front med glas. I 5 af de 10 opgange etableres der elevator.

Så langt er byggeriet

maj 2020

Første spadestik

september 2021

Rejsegilde

marts 2022

Aflevering

01
/
03

Kontakt for information om byggeriet

Brian Popp
Direktør, Renovering Vest

+45 75627900
brp@casa-as.dk