Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Renovering af 222 lejligheder

Beringsgaard afd. 03

Renoveringen omfatter blandt andet nye altaner, badeværelser, køkkener og installationer

Projektet omfatter en renovering af i alt 222 lejligheder fordelt på 21 opgange. Herunder nye altaner, badeværelser, køkkener og installationer (el, VVS, ventilation og varme). Ydermere renoveres kloak og kælder-ydervægge.

I forbindelse med renoveringen ombygges det eksisterende tagrum og inddrages til 32 nye boliger. Der monteres nye døre og vinduer i taglejlighederne samt nye altaner. Desuden etableres der nyt teglstenstag med fast undertag. I ti opgange bygges der elevatorer for at forbedre tilgængeligheden.

Under renoveringen og etableringen af nye taglejligheder genhuses beboere i de berørte opgange i seks-otte måneder. Den planlagte fra- og tilflytning følger udbudstidsplanen. Bolig Horsens forestår planlægning og gennemførelse af genhusning, imens CASA sikrer, at der i ugerne omkring fra- og tilflytning etableres gode tilkørsels- og adgangsforhold for flyttefirmaet.

Byggeriet miljøsaneres.


Så langt er byggeriet

maj 2019

Første spadestik

september 2021

Rejsegilde

juli 2022

Aflevering

01
/
04

Kontakt for information om byggeriet

Brian Popp
Direktør, Renovering Vest

+45 75627900
brp@casa-as.dk