Vestsalen er en renoveret fløj i Statsfængslet i Horsens, der skal danne rammen om helt nye aktiviteter og sikre oplevelsesvirksomheden FÆNGSLET, der er bygherre, et arrangementsområde til fremtidens store oplevelser.

Oplevelsesvirksomheden FÆNGSLET i Horsens valgte CUBO med underrådgivere som totalrådgiver, og CASA som hovedentreprenør som samarbejdspartnere på projektet. Valget skete på baggrund af CASAs store erfaring med udviklings- og renoverings­projekter og tætte samarbejde skabt gennem lange projektforløb, hvor kontinuitet og kvalitet er væsentlige faktorer.

Projektet omfatter åbning af bygningsanlæggets vestfløj, hvorved der skabes et rum – Vestsalen – på ca. 1.200 m2 til nye aktiviteter. Den vestre fængselsgård overdækkes med et transparent tag og forbindes med vestfløjen samt den store fængselsgård, hvorved der sker en sammenkobling imellem ude og inde.

Projektet bliver gennemført i et tæt, ligeværdigt samarbejde mellem bygherren, CASA og rådgiverne. Samarbejdsformen sikrer, at alle relevante kompetencer bliver integre­ret i udviklingen af projektet.