Det centrale for bebyggelsen er at skabe funktionelle, lyse og venlige boliger opdelt i lejligheder og rækkehuse samt med fælleshus. Området er planlagt med øje for at sikre gode boformer og uderum til gavn for fællesskabet.

Boligbebyggelsen er med sine varierede lejlighedstyper og rækkehuse med til og skabe en alsidig beboersammenhæng. Spredningen i beboersammensætningen sikres gennem variation af arkitektur og indretning. Lejlighedernes boligareal varierer fra 50-120 m2.

Risskov Husene har udtryk af mindre huse, der står skulder ved skulder. Facaderne har forskelligt udtryk, som er med til og bringe bebyggelsen ned i skala. Opdelingen giver desuden et mere åbent og transparant udtryk, med landskabet der flyder ind mellem bebyggelsen. Alle lejligheder har altan mod syd og vest. Bebyggelsen søger overordnet at skabe et samspil mellem boliger og de grønne rekreative områder mellem husene.

Rækkehusene varierer i udtryk med forskellige farver teglsten deriblandt genbrugstegl fra den gamle skole. Bebyggelsen tænkes opført i to etaper.