Området hvor ”Trianglen” skal opføres er en del af Aarhus kommunes visionsplan TREKANTEN – det nye brokvarter – på de tidligere Godsbanearealer i Aarhus C.

Opgaven omfatter opførelse af en karrebebyggelse langs Søren Frichs Vej, Dirch Passers Gde og Otto Brandenburgs Gade.  i Aarhus, samt 4 townhouses placeret i gårdrummet.

Bebyggelsen består i alt af 367 lejligheder fordelt med 351 lejligheder i karrébebyggelsen. I townhouses udføres 16 lejligheder. Boligerne varierer i størrelse med en del under 50 m2 til “studieboliger” og en stor del mellem 50 og 80 m2, som både kan bruges som familieboliger og deleboliger. Alle lejligheder har en imponerende loftshøjde på ca. 2,78m. I tagplan etableres 5 orangerier som fællesareal.
I projektet er ligeledes indeholdt erhverv i dele af stueplan. Ud mod Søren Frichs Vej etableres dagligvarebutik mens der i modsat side af området etableres cafeer.
I alt opføres ca. 29.500 m2 bruttoetageareal, fordelt med ca. 2000 m2 erhverv og ca. 27.500 m2 boliger.

Herudover udføres der partielt kælder under bebyggelsen primært for teknik. Parkering placeres på terræn på et areal udenfor karrebebyggelsen ud mod Søndre Ringgade.