Området, hvor Trianglen er opført, er en del af Aarhus kommunes visionsplan TREKANTEN på de tidligere Godsbanearealer i Aarhus C. CASA har sammen med kommunen og bygherrerne udviklet området til et yderst attraktivt boligområde med erhvervslejemål.

Der er opført i alt 367 boliger. Heraf er 351 lejligheder i karrébebyggelse og yderligere 16 lejligheder i townhouses placeret inde på området. Boligerne varierer i størrelse med flere lejligheder under 50 m2 – beregnet til studieboliger – og de resterende lejligheder på mellem 50 og 80 m2, beregnet til familie- eller deleboliger.

I tagplan er etableret fem orangerier, der ligesom det grønne udeareal midt i bebyggelsen er fællesareal. Udearealet er anlagt i flere niveauer med adskillige lege- og opholdsområder.

I stueplan er der etableret seks erhvervslejemål. Mod Søren Frichs Vej er der etableret en dagligvarebutik, mens der i modsatte side af området er etableret caféer. I alt er der i området opført 29.550 m2 bruttoetageareal, fordelt på ca. 2.000 m2 erhverv og 27.550 m2 boliger.

Herudover er der udført partiel kælder under bebyggelsen; primært for teknik. Parkering er etableret på terræn på et areal udenfor karrébebyggelsen ud mod Søndre Ringgade.