CASA har købt, udviklet og bygger et nyt boligområde på en gammel erhvervsgrund ved Vejle fjord. Grunden grænser op til den rekreative strandeng og er samtidig i gåafstand til Vejles centrum.

I samarbejde med Erik arkitekter, har CASA udviklet et stedtilpasset og mangfoldigt boligområde, – både i beboersammensætning og i udbuddet af boligstørrelser. Projektet omfatter rækkehuse i 2 etager og lejligheder i 3 etager på i alt 17.500 m2 på Ibæk Strandvej.
Bebyggelsen tænkes opdelt i 3 delområder Strandgaderne, Fjordhusene og Strandparken med henholdsvis almene familieboliger på de omkring 5.300 m2 og resten som private boliger med boligstørrelser på 85-150 m2. Denne spredning af boligtyper sikrer en variation i beboersammensætningen.

Borgmester Jens Ejner Christensen udtaler:
”Jeg er ikke i tvivl om, at Skudehavnen bliver en ny attraktiv bydel i Vejle. Det valgte projekt tilpasser sig smukt området og supplerer de nye byggerier ved lystbådehavnen med anderledes boligtyper.
Vi oplever en meget stor tilflytning af nye borgere, og Skudehavnen lige ud for Sønderåen og strandengen bliver et godt trækplaster i konkurrencen om at tiltrække endnu flere nye borgere. Det maritime er tænkt ind i materialer og farver, og vi glæder os over, at der bliver plads til både almene og private boliger i området”
understreger borgmesteren.

Byggestart primo 2018 – forventet indflytning i etape 1:  Almene boliger + 9 private rækkehuse 1. kvartal 2019. Etape 2 med yderligere 6 private rækkehuse i 3. kvartal 2019

Læs mere på www.skudehavnen.dk