I starten af 2019 påbegynder CASA renoveringen af 232 boliger for Boligforeningen Ringgården, afd. 21 i Aarhus Vest.

Boligerne er fordelt på to boligkarréer; Rydevænget og Fjældevænget i Aarhus. Beboerne i 70 boliger skal genhuses, og CASA opfører 93 nye tagboliger med terrasser og fælles opholdspladser. Renoveringen omfatter iøvrigt udskiftning af køkkener/baderum, vinduer og døre, installation af elevatorer samt ventilation i alle boliger.

I stedet for adgangsbroer mellem boligkarréerne, har man blandt andet valgt at etablere en række nye elevatorer og sikre et trygt miljø omkring boligerne med god belysning. Også fælles opholdsarealer, beplantning og facadebeklædning har været vigtige i udformning af projektet.

Byggeriet er planlagt til at starte primo 2019 med afslutning ultimo 2020.