Renoveringen af 232 familieboliger for Boligforeningen Ringgården startede i 2019 og afsluttes ultimo 2020. Ringgården er opført i 1970-1973 og består af otte blokke fordelt i to boligkarréer. Udover renovering af boligerne, skal der opføres 93 nye ungdomsboliger på taget som en ekstra etage med terrasser og fællesopholdspladser. Der blev opsat telt på taget samt facadestillads rundt om hele bygningen.

Renoveringen har en stram og detaljeret tidsplan, hvor renoveringen af hver af de 20 opgange er sat til at vare 10 uger pr. opgang (otte lejligheder pr. opgang). De 10 uger fordeles med seks uger til renovering af badrum efterfulgt af fire uger med renovering af køkkener.

Udskiftning af vinduer og altan udføres på samme dag, hvilket betyder, at der skabes mindst mulig gener for beboerne.

Der etableres elevatorer i otte af de i alt 28 opgange. I disse opgange ombygges lejlighederne som tilgængelighedsboliger, og beboerne genhuses. De resterende 20 opgange renoveres, mens lejlighederne er beboede.

Den omfattende facade- og vinduesrenovering betyder en del stilladsarbejde samt besøg af håndværkere for beboerne. For at sikre god adfærd og respekt for de blivende beboeres privatliv, har CASA opsat adfærdsregler for alle leverandører og håndværkere samt tidlig varsling af beboerne.

Renoveringen er en positiv proces, hvor CASA har modtaget stor ros for sin gode håndtering af såvel den fysiske renovering som håndteringen af beboerne.