Resilience House er et nationalt og internationalt innovations- og uddannelsescenter til demonstration og kommercialisering af fremtidens resiliente byløsninger indenfor energi, klima, vand og data. Resilience House bliver et triple helix fyrtårn på ca. 2.600 m2 med plads til 150 vidensmedarbejdere