Visionen for kollegiet er, at det ikke blot skal være et sted at bo, med et sted, hvor de studerende kan leve livet i fællesskab med andre studerende, Arkitekturen skal derfor understøttesamvær og daglige sociale aktiviteter, som de studerende kan engagere sig i. Kollegiet skal ligeledes bidrage til fællesskabet i lokalområdet og til at skabe et aktivt byliv.

En vigtig del af fællesskabet er – udover den personlige og sociale udvikling – den faglige udvikling. PFA-kollegierne skal understøtte at de studerende får et stærkt fælles læringsmiljø, hvor der er rum for inspiration. Fordybelse og samarbejde både blandt beboerne indbyrdes, men også med andre medstuderende. Kollegiets målgruppe er unge der flytter hjemmefra for første gang.

En vigtig del er bæredygtighed og byggeriet certificeres efter DGNB-standard. Kollegiet forventes at stå færdigt i vinteren 2019/2020.