PFA Kollegiet har planer om etablering af fire kollegier i henholdsvis Odense, Aarhus, København og Aalborg. Det første er opført i Odense, hvor der er
etableret 298 kollegieboliger.

Bygningen er formet som et ottetal for at bidrage til den sociale bæredygtighed. Fra ethvert sted på gangen kan man komme rundt til alle husets fællesarealer, som blandt andet inkluderer festlounge, studielounge med læsesal, fitness og musikrum. På husets udearealer er fællesskabet også tænkt ind. En del af beplantningen er fx krydderurter, som kan bruges i fælleskøkkenet.

En vigtig del af fællesskabet er – udover den personlige og sociale udvikling – den faglige udvikling. PFA-kollegierne skal understøtte, at de studerende får et stærkt fælles læringsmiljø, hvor der er rum for inspiration. Fordybelse og samarbejde både blandt beboerne indbyrdes men også med andre medstuderende. Kollegiets målgruppe er unge, der flytter hjemmefra for første gang.

Bæredygtighed spiller en vigtig rolle i byggeriet, som certificeres efter DGNB-standard. Dette betyder, at bygningen lever op til bæredygtige principper i forhold til sociale og økonomiske såvel som miljømæssige aspekter. Generelt er alle materialer valgt så naturlige og rå som muligt, hvilket medfører, at både drifts- og vedligeholdsomkostningerne samt miljøbelastningerne holdes på et lavt niveau.