I forbindelse med omdannelsen af de bynære havnearealer på Horsens Nordhavn har CASA Group under titlerne ’Pakhusene’ og ’Porten til Havnen’, udviklet den tidligere DANA Feed grund til et mangfoldigt bykvarter.

Grunden er med sin markante placering et vigtigt bindeled mellem den gamle by og den nye bydel på havnen.

Det fremtidige ‘Havnetorvet’ med Restaurant Dolly og den tidligere varmestue for havnearbejderne som nabo har historisk været den bevidste adgangsvej til den nordlige Havn. Bebyggelsen skal invitere byens borgere og besøgende hen til og videre ind på havnepromenaden og de tilstødende byrum. Byrummet mellem bygningerne indbyder til ophold i læ for vind og vejr og introducerer bæredygtige elementer i høj kvalitet såsom regnbede, teglbelægninger, platantræer og siddeplinte i nordisk eg, cortenstål og beton. Materialer, som vil gå igen i udformningen af havnepromenaden i overgangszonen mellem de offentlige og private opholdsarealer.

Det gode liv
Gennem åbne og publikumsorienterede funktioner såsom café og restaurant, med tilknyttede fest og konferencefaciliteter, vinterhave og udeservering på taghave og på havnepromenaden, og med visionen om et fremtidigt havnebad er det vores hensigt at skabe et hotspot, hvor gastronomi, brasserie, seafood og gode råvarer møder både borgere og turister i et både urbant og havnerelateret bymiljø.

Projektet indeholder 53 boliger udviklet med udlejning for øje i varierende størrelser med altaner og terrasser og i størrelser fra 62 m2 til 130 m2.

Liv i hverdagen
Projektet indeholder desuden et fagforeningshus, som bliver arbejdsplads for ca. 60 medarbejdere og mødested for medlemmer i fagforbundene 3F, FOA og NNF. Huset understøtter det urbane liv på havnen, når beboerne og turisterne er på arbejde.

Livet understøttes desuden af det ca. 6.750 m2 store parkeringshus, som ikke bare er et parkeringshus i gængs forstand, men udmærker sig ved at tilbyde parkanter og byens borgere wellness til deres køretøjer i form af et Car Care center med tilknyttet højkvalitets Car Wash. Parkeringshuset vil henvende sig både til offentligheden, men selvfølgelig også til beboere, medarbejdere og besøgende i området.