CASA opfører Nordhuset i Vejle på vegne af Vecata Ejendomme. Ejendommen er i fire etager og med kælder.

Bygningen udføres med respekt for de omkringliggende grønne arealer i naturlige, grå teglsten og med elementer af glas og aluminium. De store glaspartier såvel som ovenlysvinduerne på øverste etage sikrer et naturligt lysindfald i kontorarealerne indvendigt. Mod øst, vest og syd udføres udvendig, automatisk solafskærmning på alle glasfelterne i facaderne.

På alle etager etableres der akustiklofter for at sikre et godt arbejdsmiljø i de åbne kontorarealer.
Indvendigt i bygningen er der lagt vægt på de naturlige elementer. Naturstensklinker, trægulve og en trælistevæg i foyeren for at skabe stemning og varme.

Trapperne udføres i stålkonstruktioner med træ eller klinker monteret på trinfladerne. Værnet udføres i glas, hvorved der skabes en lethed i trapperne og lysindfaldet sikres.

I stueetagen etableres kantine med tilhørende udeareal, hvor det er muligt at spise, når vejret tillader det.

Udenfor etableres parkeringsarealer i terræn udført i beton-grasarmeringssten.