Projektet omfatter renovering af 350 familieboliger fordelt på syv boligblokke med i alt 35 opgange.

Etageboligbebyggelsen er opført i 1960’erne og i starten af 1970’erne. De består af 5 etager med boliger samt fuld kælder. Målet for renoveringen er, at foretage en udbedring af de svigt og skader, der er sket gennem tiden. Der skal skabes en samlet bebyggelse med højere boligstandard og komfort for den enkelte beboer.

I forbindelse med renovering foretages der indvendig nedrivning i både lejligheder og opgange samt etablering af elevatorer og lift.

Blokkene renoveres i tre forskellige niveauer:
Komfortboliger (110 boliger), renoveringsboliger (120 boliger) og tilgængelighedsboliger (120 boliger). I sidstnævne genhuses beboerne midlertidigt under udførelsen.

Alle 350 boliger energirenoveres, hvilket betyder, at der etableres nye vinduer og døre samt større altan.

Taget på alle syv boligblokke udskiftes. Alle facader har desuden fået et ansigtsløft med nyt arkitektonisk udtryk. Der er desuden etableret nye altaner.

I tilgængelighedsboligerne etableres der elevatorer og niveaufri adgang. I komfortboligerne etableres der lift.

De fleste boliger er beboede under hele renoveringen inkl. en del af nedrivningen, hvorfor der er stort fokus på beboerkontakt, involvering og koordinering.

I forbindelse med nedrivningsarbejder foretages der miljøsanering.