Projektet omhandler renovering af 350 familieboliger fordelt på 7 boligblokke med i alt 35 opgange, tilhørende Boligforeningen ØsterBo, Afdeling 18, Moldeparken i Vejle.

Etageboligbebyggelsen er opført i 1960’erne og først i 1970’erne og består af 5 etager med fuld kælder under. Samlet bruttoetageareal på ca. 30.000 m2.

Blokkene renoveres i 3 niveauer
Komfortboliger, opdatering med lift: 110 boliger
Renoveringsboliger, opdatering: 120 boliger
Tilgængelighedsboliger med elevator: 120 boliger.

Under udførelsen bliver beboere i tilgængelighedsboliger genhuset, mens de øvrige beboer ikke genhuses.

Målet for renoveringen er at foretage en udbedring af de svigt og skader, der er sket gennem tiden. Der skabes en samlet bebyggelse med højere boligstandard og komfort for den enkelte beboer.

Projektet har fokus på bedre tilgængelighed inde og ude. Bebyggelsen skal kunne dække behovene for en stor sammensat gruppe beboer, bestående af handicappede, familier med børn, familier uden børn, samt både unge og ældre.