CASA har udviklet og opført et større boligområde på en centralt beliggende grund i Horsens for AP Pension og Lejerbo.
De første to dele af det nye område beskrevet her omfatter butikker, fastfood-restauranter, p-hus samt almene boliger (Lejerbo). Tredje del omfatter boliger og friplejehjem på yderligere 18.000 m2 (Buchwalds Bro).

Horsens har en stor befolkningstilvækst, og det nye område imødekommer udviklingen, der har skabt behov for boliger.

Delområde 1 og 2 bestod af ca. 8.000 m2 butikker og ca. 1.400 m2 fastfoodrestauranter i stueplan og delvist på 1. sal.

Fra 1.-7. etage er der etableret ca. 21.000 m2 almene boliger, rummende i alt 248 almene familieboliger på 2-5 værelser og ca. 5.000 m2 (101 styk) 1-værelses lejligheder, der er udlagt som ungdomsboliger. Tidsplanerne for byggeriet blev overholdt. Der blev afleveret successivt ultimo 2020.

På taget er der etableret fællesarealer for hele boligområdet. Som det første blev der etableret et nyt p-hus med ca. 100 p-pladser. I alt er der ca. 375 p-pladser fordelt på hele området.

Som en del af projektet er der ændret vejføring med det formål at give plads til byggeriet, samt for at integrere en del af Rådhusparken. Der har under hele projektet været fokus på at mindske gener for byens borgere mest muligt, da byggegrunden som nævnt ligger centralt i Horsens og derfor belaster trafikknudepunkterne. CASA har i tæt samarbejde med kommune og forsyning lavet procesplaner for alle dele af byggeriet, så opgaven blev løst bedst muligt for alle parter.