CASA A/S gennemførte i 2015-2018 omfattende renovering af 504 almene boliger i boligområdet Houlkærvænget i Viborg på vegne af Boligselskabet Viborg. Foruden renovering af boligerne inkluderede opgaven renovering af udearealer og kloak samt nyopførelse af et beboer-aktivitetshus på ca. 400 m2.

Der blev foretaget miljøsanering, nedbrydning af vinduer og døre samt totalnedrivning indtil råhus af 165 tilgængelige boliger. Derudover blev vægge og etageadskillelser nedrevet for at muliggøre udførelsen af nye, integrerede elevatorer. I terrænet blev støttemure nedrevet.

Boligerne er 1-5-værelses familieboliger fordelt på i alt 20 blokke i tre etager (inkl. stueetagen) samt kælder. En del af lejlighederne er totalrenoveret og resten er delvist renoveret så hele bebyggelsen fremstår med samme, ensartede udtryk.

Alle vinduer i facaden er udskiftet, og der er etableret ventilation i samtlige 504 lejligheder. Facaden har desuden fået et opdateret udtryk. I 369 af bebyggelsens boliger blev vinduerne udskiftet, mens lejlighederne var beboede.

Der er etableret nye badeværelser og køkkener i 165 tilgængeligheds boliger samt 60 badeværelser i beboede lejligheder. Derudover er der også etableret nye elevatorer i nye elevatorskakte.

Alle tage på de 20 boligblokke er renoveret med nyt tagpap, efterisolering, nye adgangsveje og sikkerhedslinjer på tagene.