Der bliver udført en gennemgribende renovering og tilbygning af Herlev Bymidte. Det har til formål at skabe et sammenhængende moderne byggeri. Det er med andre ord en strømligning af bygningen der er opført i 1970’erne og idag bærer tydelig præg af flere om- og tilbygning gennem tiden. Herlev Bymidte skal samles som  Socialt mødested i form af Center, boliger og Erhvervstårnet.

Det eksisterende center udvides med mere detailhandel og flere parkeringsmuligeder på tværs af 2 etager. Der bliver bygget til mod nordøst og centeret får ny facade af glas, så der bliver indsyn til butikkerne.

Oven på centret opføres 2 bygningsafsnit med boliger, som to selvstændige bygninger. Boligslangen består af boliger i 6.-8. etager og der opføres præfabrikerede Boxboliger. Boligarealet stiger fra 860 m2 til 12.500 m2. Alle boliger udføres med altan og er på 50-130 m2.

Erhvervstårnet bliver Herlevs nye vartegn. Det opføres som nybyggeri på 11 etager, som skal bruges som kontorbygning, samt til Herlev kommune.

Det nye Herlev Bymidte bliver desuden en station på den kommende letbanes rute.