CASA var totalentreprenør på Langelands Plads, mens APCOA skal varetage bygningsdrift og vedligehold i en samlet driftsperiode på 25 år. Byggeriet er finansieret af Frederiksberg Kommune i både anlægs- og driftsfasen.

Projektet omfatter en tre-etagers parkeringskælder med plads til lidt over 200 biler.

I byggeriet er der brugt No-NOx fliser, som fjerner cirka 10 procent af de skadelige kvælstofoxider, NOx, i luften ved at binde dem til stenen, hvorved luftforureningen mindskes.

Over jorden er byggeriet integreret med det omgivende byrum. På selve Langelands Plads er der etableret et legelandskab, et 300 m2 soppebassin og hyggekroge med bænke afskærmet af stedsegrønt. Det har være kommunens ønske at skabe en grøn plads, så de store gamle træer er bevarede, nye er plantet og parkeringskælderens trappetårne er begrønnede.

Langelands Plads er landets første skybrudsplads, hvor regnvand kan løbe gennem fliserne til et opsamlingsbassin, der samler og renser vandet under jorden. Det giver bedre sikring mod oversvømmelser.

I aftalen med Frederiksberg Kommune er der yderligere option på to p-områder af henholdsvis 200 og 400 p-pladser. Fælles for alle projekterne er, at områderne etableres som sammenhængende byrum både over og under jorden.

Se video om byggeriet via disse droneoptagelser og interview