CASA og Apcoa har indgået OPS-aftale (Offentligt Privat Samarbejde) med Frederiksberg Kommune om opførelse og drift af p-kælder på Langelands Plads på Frederiksberg. Med i aftalen er option på yderligere 2 p-områder på henholdsvis Julius Thomsens Plads og Rådhuset.

CASA står for opførelsen af p-kælderen med 200 p-pladser samt offentlige arealer på Langelands Plads, mens Apcoa står for bygningsdrift og vedligehold i en samlet driftsperiode på 25 år. Byggeriet bliver finansieret af Frederiksberg Kommune i både anlægsfasen og driftsfasen.

De to yderligere optioner er på henholdsvist ca. 200 og ca. 400 p-pladser. Fælles for projekterne er, at områderne både under og over jorden etableres som værende sammenhængende byrum, hvor de overordnede elementer som trappetårne, udformning af ramper, wayfinding mv. hænger sammen og skaber genkendelighed og identitet. Flow omkring parkeringsanlæg og forhold til trafikhåntering har ligeledes været fokusområder.

Etablering via slidsevægge
For at skåne naboerne mest muligt for støjgener anvender CASA en anderledes metode ved etableringen af byggegrubben. Traditionelt laves sådan en ved eksempelvis at banke spuns ned i jorden, en metode, der både larmer og skaber vibrationer. Ved Langelands plads anvender CASA i stedet en såkaldt ’slidsevægsmetode’. Metoden går i hovedtræk ud på, at en væg af armeret beton ’slidses’ ned i jorden, hvilket mindsker både støj og viberationer.

300 kvadratmeter soppebassin
Parkeringshuset bliver over jorden integreret med det omgivende byrum. På selve Langelands Plads bliver der nemlig etableret et legelandskab, et 300 kvadratmeter soppebassin og hyggekroge med bænke afskærmet af stedsegrønt til gavn for beboerne i området.

Byggeriet forventes færdig i starten af 2019.

Se video om byggeriet via disse droneoptagelser og interview