Campusgrunden, som skabes primært til undervisning, har en meget markant placering i Horsens – lige over for banegården med optimal forbindelse til offentlig transport og motorvejsforbindelse og med byen på den anden side. Det har således været en vigtig del af udviklingsprojektet at skabe sammenhæng med byen og få byens borgere ind på området via åbne pladser og rum. I forslaget lægges endvidere vægt på diversitet i byggeriet, som har et samlet areal på 85.000 m2.

Borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen udtaler:
”Projektet er intet mindre end imponerende. Det er gennemtænkt og har rigtig mange af de aspekter med, som vi i kommunen arbejder med i udviklingen af Horsens. Her tænker jeg specielt på, at Campusgrunden i materialet åbner sig mod resten af byen med ruter til løb, fodgængere, cyklister men også med opholdspladser. Det er virkelig godt tænkt”.

C.F. Møller har vundet arkitektkonkurrencen om at tegne VIA University College (VIA) på ca. 27.000 m2 som kobles med Innovationshuset på ca. 5.000 m2 i “tårnets” øverste etager, mens RUM tegner Social- og Sundhedsskolens (SOSU) ca. 4.500 m2.

VIA/Innovationshuset løser – med et enkelt greb omkring et centralt sammenbindende atrium – på en meget flot og enkel måde sammenhængen i VIAs undervisningsbyggeri og Innovationshuset. Det centrale atrium bliver VIAs bankende hjerte og kobler indadtil de 3 selvstændige bygningskarreer og tårnet, ligesom det udadtil bliver koblingen mod byen og Campuspladsen.

SOSU-skolen er et enkelt terrasseret hus med en skalamæssig nedtrapning af bygningen mod campustorvet. Bygningen afsluttes mod campustorvet i en stor siddetrappe, der på bedste vis kobler SOSUs nye undervisningsbygning med omgivelserne og inviterer til fælles møder og interaktion.

Efter planen står Social- og Sundhedsskolen færdig i sommeren 2020, og VIA University College og Innovationshuset, hvor Insero og Vitus Bering Innovation Park får lokaler, står færdigt i sommeren 2021.