CASA A/S renoverer i alt 222 lejligheder (familieboliger) fordelt på 21 opgange på afdeling 03 i Horsens midtby på vegne af Andelsforeningen Beringsgaard.

Renoveringen omfatter for alle lejligheder nye altaner, badeværelser, køkkener, og installationer (el, VVS, ventilation og varme). Ydermere renoveres kloak og kælder-ydervæggene.

I forbindelse med renoveringen sker der også en ombygning, hvor eksisterende boliger og tagrum inddrages til boliger. Derved skabes der 32 nye lejligheder i tagrummet. Fremtidigt vil der i Beringsgaard Afd. 3 dermed være 197 lejligheder og 32 taglejligheder – altså i alt 229 boliger.

I 10 af opgangene etableres elevatorer for at forbedre tilgængeligheden for beboerne. Det betyder, at 25 eksisterende boliger nedlægges, samtidig med at tagrummet inddrages til boliger.

Under udførelsen af renoveringen og etableringen af nye taglejligheder, genhuses beboere i de berørte opgange i seks-otte måneder. Dette koordineres med bygherre.

Byggeriet miljøsaneres under renoveringen.