Andelsforeningen Beringsgaard skal have renoveret og udbygget sin afd. 4 i Horsens. Projektet omfatter ombygning og renovering af i alt 99 boliger, samt etablering af 16 nye lejligheder i det inddragede tagrum. Dette er fordelt på 10 opgange, hvori de 5 vil få etableret elevatorer.
Desuden vil der blive nedlagt 14 af de 113 eksisterende boliger, så der i alt bliver 115, med de 99 renoverede/ombyggede og de 16 nye.

CASA står for almindelig renovering af 51 lejligheder, hvor alle overflader i lejlighederne bliver skiftet (gulv, vægge og loft). I disse lejligheder bliver der desuden skiftet køkken og badeværelse, inden for de eksisterende rammer (uden at ændre vægplaceringer).

48 af boligerne ombygges til tilgængelighedsboliger hvor vi udfører komplet nye badeværelser, køkkener, elevatorer og nye altaner med niveaufri adgang. Under nedbrydningen fjernes et større antal vægge for at gøre plads til den nye indretning.

Der bliver opført komplet ny tagkonstruktion hvor der indrettes 16 tagboliger og hver opgang får nye teknik rum. Tagsten nedtages og genoplægges på halvdelen af tagfladen. Vi tilfører nye kviste i forbindelse med lejlighederne fra stue til 4. sal mens taglejlighederne kun tilføres kviste.

Fælles for lejlighederne er at der indbygges nyt ventilationssystem, kloak installationer, varmeanlæg, vandinstallationer samt nye el- og fiber-installationer samt stikledninger. Inventar leveres af bygherre. Facader får nye fuger i takt med renoveringens fremdrift. Samtlige boliger (undtaget tagboliger) får nye altaner udført i hvid fiberbeton ophængt på skjult konstruktion. Værn udføres i front med glas.