Download logo

På denne side kan CASAs logo downloades til brug for pressen samt andre samarbejdspartnere.

 

CASA har én logoversion, som bruges i så vid udstrækning som muligt i materialer og til officebrug.

CASA-logoet med payoff benyttes lejlighedsvist.

Logoet findes derudover i hvid på CASA-lilla baggrund,
hvilket benyttes på pyloner, skilte og køretøjer m.v.

Derudover gør CASA brug af en række grafiske mønstre,
som kan bruges som dekorative grafiske elementer.

Download logo

Til tryk

Logo_CMYK
Logo_NEGATIV

Til office

Logo_RGB_Lille

 

Kontakt kommunikationsafdelingen på tlf.  45 7562 7900 hvis du har brug for yderligere information.