Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Søgning

Organisation og ejerstruktur

Ejerstruktur

Hovedaktionær i CASA er den danske kapitalfond CataCap, der købte 60% af virksomheden i 2006. 32% af CASA ejes i dag af grundlæggerne, og 18% ejes af medarbejdere.

I overensstemmelse med dansk lovgivning har CASA en tostrenget ledelse, der består af selskabets bestyrelse og direktion. I henhold til CASAs governance-principper er ingen personer medlemmer af begge ledelsesorganer. Ansvarsfordelingen mellem bestyrelsen og direktionen er beskrevet i forretningsordenen for bestyrelsen og i den tilhørende direktionsinstruks.

Bestyrelsen består af fem medlemmer og har udpeget en formand såvel som en næstformand. Bestyrelsesmøder følger en fast struktur med mindst fire møder om året. Herudover afholdes ekstraordinære bestyrelsesmøder efter behov. Formanden er desuden i løbende tæt dialog med selskabets daglige ledelse, herunder på formandskabsmøder, der afholdes i måneder uden bestyrelsesmøder.

Organisation

Ejerstruktur

50%

CataCap

Kapitalfond

32%

CASA Mgt. Holding

CASA Grundlæggere

18%

Medarbejdere

Medarbejderaktier