Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Bæredygtighed

Byggeri har en omfattende, negativ klima- og miljømæssig påvirkning. Derfor arbejder CASA målrettet med at nedbringe dets påvirkning. Vi har en målsætning om at bæredygtighedscertificere samtlige bolig- og kontorbyggerier fra 2022

FN's 17 Verdensmål

FN’s Verdensmål består af 17 konkrete mål med 169 underliggende delmål, som forpligter FN's 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og bæredygtig økonomisk vækst.

Hos CASA anerkender vi vigtigheden af at understøtte verdensmålene. Vi arbejder således aktivt med fem af de 17 verdensmål i hverdagen for at sikre sundhed og trivsel, anstændige jobs, uddannelse af næste generation, bæredygtige byer og ansvarlig produktion.

De fem verdensmål, vi arbejder med:

3: Sundhed og trivsel
8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
9: Industri, innovation og infrastruktur
11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
12: Ansvarligt forbrug og produktion

CASAs 2023-mål

- 95% af nybyggerier påbegyndt i 2023 skal bæredygtighedscertificeres

- CASA skal være den mest omkostningseffektive leverandør af bæredygtighedscertificeret byggeri

- 30% reduktion af CO₂-udledning fra firmabiler, el-udledning, fjernvarme etc.

- Kortlægning af CO₂-udledning fra hele byggeriets livscyklus

- Kortlægning af affaldsmængder i 2021 med henblik på fastlæggelse af reduktionsmål for 2023

- Andelen af byggesager med centraliseret affaldshåndtering på 75%

- Alle byggelederskure affaldssorterer i fire fraktioner

Danmarks første Svanemærkede friplejehjem

På Buchwalds Bro i Horsens bygger vi 75 plejeboliger i Danmarks første Svanemærkede friplejehjem.

Læs mere

Bæredygtighedscertificering

DGNB

DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Tysk Selskab for Bæredygtigt Byggeri); foreningen som opsatte kriterierne for DGNB-certificering. DGNB vurderer hele byggeriets bæredygtighed på fem parametre:

• Miljø
• Socialt
• Økonomi
• Teknik
• Proces

Hver parameter har nogle kriterier, der skal opfyldes, for at kunne opnå enten Sølv, Guld eller Platin-certificering.

DGNB er med andre ord en helhedsorienteret certificering, der ikke blot ser på den miljø- og klimamæssige påvirkning.

Svanemærkning

Svanemærket kendes nok bedst fra almindelig forbrugsprodukter, men byggerier kan også svanemærkes.

Et svanemærket byggeri er godt for sundhed, miljø og økonomi. Det lever op til skrappe krav i hele byggeriets livscyklus og er bl.a. kendetegnet ved et lavt energiforbrug, samt brug af vedvarende energi og et godt indeklima ved hjælp af krav til bl.a. dagslys, ventilation og fugtsikring.

Et svanemærket byggeri lever op til skrappe materialekrav hvad angår miljø- og sundhedsskadelige stoffer og til strenge krav til bæredygtigt certificeret træ.

DGNB-certificerede bofællesskaber

Vi bygger fremtidens bæredygtige bofællesskab. Plushusene DGNB-certificeres. På den måde omfavner projekterne både den sociale-, økonomiske- og miljømæssige bæredygtighed.

Læs mere

Vil du vide mere om CASAs bæredygtighedsindsats?

Michael Storgaard
COO

+45 75627900
mst@casa-as.dk