Tilbage

Vandtårnsvej 62A
2860 Søborg

Havnen 5
8700 Horsens

+45 7562 7900
info@casa-as.dk
CVR: 29205272

Arbejdsmiljø

I CASA tager vi arbejdsmiljøet alvorligt. Vi har dagligt et direkte og indirekte ansvar for flere hundrede medarbejderes sikkerhed og arbejdsmiljø, som vi tager vare på bedst muligt.

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

I CASA har vi et direkte og indirekte ansvar for flere hundrede medarbejderes sikkerhed og arbejdsmiljø.

Vi har derfor formulerede arbejdsmiljøpolitikker, der skaber grundlag for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Alle medarbejdere i CASA tager del i ansvaret om at sikre arbejdsmiljøet i virksomheden. Vores medarbejdere har, uanset placering i organisationen, pligt til at reagere, hvis forhold ikke er i orden.

Vi har valgt at alle vores projektfolk skal gennemgå arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen. Vi har herudover en dedikeret kvalitets- og arbejdsmiljøchef, der sikrer at arbejdsmiljøpolitikkerne indgår som en aktiv del af alle aktiviteter på alle niveauer i virksomheden. Vores kvalitets- og arbejdsmiljøchef har løbende dialog med projekternes arbejdsmiljøkoordinator og forestår kontrolbesøg samt sparring og erfaringsudveksling.

Forebyggelse mod arbejdsulykker

Arbejdsulykker skal undgås for medarbejderne og for vores samarbejdspartneres skyld. Vi arbejder derfor systematisk med arbejdspladsvurderinger og arbejdsmiljøanalyser til intern læring. Vi identificerer, dokumenterer og analyserer derfor alle arbejdsulykker, nærved-hændelser og påbud.

Vi har intern erfaringsudveksling og kommunikerer alle arbejdsulykker og nærved-hændelser til hele organisationen for at sikre vores medarbejderes fokus på arbejdsmiljøet og læring af hændelserne.

Sikker byggeplads

CASA har en lav ulykkes- og fraværssekvens, som vi ønsker at bevare. Vi har derfor fået udarbejdet en sikkerhedsvideo, som vi benytter på vores obligatoriske sikkerhedsintroduktion, der gennemgås inden projektets parter får adgang til byggepladsen. Vi ønsker herved at vise at arbejdsmiljøet tages alvorligt. Vi er fælles om at passe på hinanden.

„Alle har ret til ved arbejdsdagens ophør at tage hjem til familien i samme stand, som de mødte ind om morgenen. Vi sætter derfor hvert år en ambitiøs målsætning om en lav ulykkesfrekvens (antal ulykker pr. 100 mio. kr. omsætning). Dette suppleres med forebyggende indsatser og byggepladsbesøg.“

Torsten Asklund
Kvalitets-, miljø og arbejdsmiljøchef