Whistleblowerordning

I CASA accepterer vi ikke brud på lovgivningen eller vore egne interne regler. Derfor har vi en whistleblowerordning, hvortil grove overtrædelser kan rapporteres.

Indberetning til whistleblowerordningen kan foretages af CASAs medarbejdere, kunder og leverandører ved mistanke om følgende forhold begået af medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer i CASA:

  1. Økonomisk kriminalitet såsom bestikkelse, tyveri, bedrageri, underslæb eller overtrædelse af konkurrencelovgivningen.
  2. Væsentlige brud på miljølovgivning eller arbejdssikkerheden.
  3. Vold, trusler, chikane eller diskrimination.

Anmeldelse til whistleblowerordningen skal ske elektronisk ved at udfylde og indsende online anmeldelsesblanketten her på siden.

Alle ikke åbenbart grundløse indberetninger behandles af den ansvarlige for whistleblowerordningen, og indberetninger afgivet i god tro vil aldrig få negative konsekvenser for afsenderen.

Hvis indberetningen omhandler én eller flere konkrete medarbejdere, vil de blive underrettet om, at der er sket en indberetning. Desuden vil de omhandlede medarbejdere få oplyst:
– formålet med behandlingen af indberetningen
– hvem der får adgang til indberetningen
– eventuel adgang til indberetningen og ret til at kommentere oplysninger deri
– at indberetningen kan videregives til politiet og andre offentlige myndigheder

Indberettede oplysninger slettes, så snart det ikke længere er nødvendigt at opbevare oplysningerne, herunder når undersøgelserne eller en eventuel politisag er afsluttet, eller hvis indberetningen falder udenfor whistleblowerordningens område.

Spørgsmål vedrørende CASAs whistleblowerordning kan rettes til den ansvarlige for ordningen, Michael Storgaard, mst@casa-as.dk, +45 3124 0645.

Indberetning til CASAs whistleblowerordning

Alle oplysninger modtaget via whistleblowerordningen behandles fortroligt og med diskretion, og eventuelt ønske om anonymitet respekteres. Indberetninger til whistleblowerordningen modtages af CASAs direktør med ansvar for Jura og HR som ansvarlig for ordningen.

Udfyld alle (obligatoriske) felter og klik på indgiv indberetning.


Ønsker du fuld anonymitet, skal du IKKE angive information om din identitet.
Vælger du at at give CASAs ansvarlige information om dine personlige oplysninger, bedes du udfylde nedenstående personoplysninger:
Dokumentation i form af jpg, pdf, word - eller excel-fil kan eventuelt vedhæftes her.