Vores kunder

CASA samarbejder med en række professionelle bygherrer herunder pensionskasser, kapitalfonde, projektudviklere og almene boligselskaber. Vi er også aktive i Offentligt Privat Partnerskab-regi,  hvor det offentlige er ordregiver.

CASA bygger og renoverer over hele landet, og vi ønsker at skille os ud som den mest løsningsorienterede, fleksible og agile aktør i den danske byggebranche – med korte beslutningsveje, høj tilgængelighed og et fast fokus på altid at løse udfordringer i samarbejde og dialog. På den måde ønsker vi at være de professionelle bygherrers foretrukne samarbejdspartner i landet.

En unik konstellation

CASA-koncernen har sammenlagt en bred vifte af kompetencer indenfor fast ejendom. Det betyder, at vi kan bidrage med innovative og inkluderende løsninger, der både kan indeholde udvikling, investering, myndighedsbehandling, opførelse, drift/salg og udlejning – eller dele heraf. Løsningerne er skalerbare, og CASA har ikke to ens projekter. Denne fleksibilitet sætter stadigt flere kunder pris på. Ved at komme tidligt ind i projekterne, har CASA formået at bidrage med løsninger, der skaber værdi for såvel brugere som investorer.

“Vi skal – og kan – mere end at bygge. Det at indgå i og styre udviklingsprojekter samt tilbyde finansieringsmuligheder gør CASA til en relevant og respekteret samarbejdspartner i branchen.”

Michael Mortensen, stifter og medarbejder af CASA A/S

 

Nyt boligområde opstår

 

CASA Finans A/S investerer i grunde – blandt andet på Amager. I samarbejde med CASA A/S udvikles området, og CASA A/S opfører boligerne. En del sælges direkte til slutbruger som ejerboliger, mens en anden del sælges til investeringsselskab, som udlejer boligerne.

CASA er aktiv inden for OPP

Kernen i OPP-projekter (Offentlige Private Partnerskaber) er, at det offentlige finder private leverandører til ikke blot at gennemføre et byggeprojekt, men også at drive byggeriet. Den private part får altså ikke blot ansvar for byggeriet, men også for efterfølgende vedligehold og driftsopgaver.

Løsningen bevirker, at den offentlige instans gennem private investorer ofte vil få finansieret nybyggeriet, så den offentlige instans ikke selv skal rejse midlerne til et byggeprojekt.

I CASA håndteres OPP-projekter i udviklingsafdelingen, hvor kompetencerne spænder bredt fra ingeniører og bygningskonstruktører til ejendomsmæglere og advokater. Alle i afdelingen har stor og bred erfaring med design, udvikling, drift og opførelse af ejendomme.

Disse kompetencer kommer til deres ret, når vi arbejder med OPP-projekter, hvor der gennemføres en omfattende proces med design, projektering og kalkulation af såvel byggeri som drift af byggeriet i 25-30 år. I processen omkring et OPP-projekt samarbejder vi samtidig med en række eksterne partnere, som arkitekter, ingeniører og driftsoperatører. Vi har opbygget særdeles gode relationer til en række førende firmaer indenfor disse felter, som vi har et godt og langvarigt samarbejde med – dette er med til at sikre, at den offentlige part altid får et gennemarbejdet tilbud af høj kvalitet, og det er med til at sikre den langsigtede gevinst for alle parter i samarbejdet, når der leveres byggeri og drift af høj kvalitet.

CASA har budt på og vundet 6 OPP-projekter indenfor de sidste 7 år. Vores udviklingsafdeling, som nu er på 7 personer, er senest i december blevet udbygget med en medarbejder med stor erfaring indenfor OPP, hvilket styrker vores samlede kompetencer indenfor området.

Se vores udviklingsprojekter heriblandt OPP/OPS.