CASAs kunder

CASA samarbejder med en række professionelle bygherrer heriblandt pensionskasser, kapitalfonde, projektudviklere og almene boligselskaber.

CASA er desuden aktive i Offentligt-Private Partnerskaber,  hvor det offentlige er ordregiver.

CASA bygger og renoverer over hele landet, og vi ønsker at skille os ud som den mest løsningsorienterede, fleksible og agile aktør i den danske byggebranche. Vi har korte beslutningsveje, høj tilgængelighed og et konstant fokus på at løse udfordringer i samarbejde og dialog.

En unik udviklingsentreprenør

CASA har et unikt set-up, hvor vi kan bidrage med innovative løsninger, der fx kan inkludere udvikling, investering, myndighedsbehandling og opførelse – eller dele heraf. Løsningerne er skalerbare, og CASA har ikke to ens projekter. De brede kompetencer og de fleksible muligheder kommer hver dag vores kunder til gode. Ved at komme tidligt ind i projekterne, formår CASA at bidrage med løsninger, der skaber værdi for såvel brugere som investorer.

“Vi skal – og kan – mere end at bygge. Det at indgå i og styre udviklingsprojekter samt tilbyde finansieringsmuligheder, gør CASA til en relevant og respekteret samarbejdspartner i branchen.”

Michael Mortensen, stifter og bestyrelsesmedlem i CASA A/S