Organisationsstruktur og ejerskab

CASA A/S´ organisation

CASA medarbejdere har høj faglig ekspertise og mange års erfaring. Udover CASAs egne medarbejdere beskæftiger koncernen årligt over 1.500 ansatte hos rådgivere og underentreprenører på de mange byggerier.

Mulighederne og successen skabes i høj grad ved hjælp af medarbejdere, som motiveres af det store og individuelle ansvar, de hver især tildeles. Den flade organisation af selvstændige medarbejdere er i permanent dialog med hinanden og med eksterne samarbejdspartnere.

Hovedparten af CASAs ansatte er projektchefer og projekt-/byggeledere, som styrer byggeprocesserne på vores mange byggepladser. De supporteres af en stab af specialister fra jura, kommunikation, teknisk support, kvalitet, miljø- og arbejdsmiljø, afleveringsforretning, design- og projektering, salg/udvikling, økonomi m.v.
Virksomheden har ingen egenproduktion.

CASA A/S er medlem af arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri.

I hvert projekt defineres en organisationsstruktur, hvor de relevante aktører involveres i byggefaserne.

Ejerskab

I maj 2016 blev ca. 55 % af CASA A/S solgt til kapitalfonden CataCap med fokus på fortsat vækst via strategisk, operationelt og økonomisk partnerskab.

Ca. 11% af CASA A/S er i dag ejet af medarbejderne, hvilket er ganske unikt i branchen, og tegn på at medarbejderne tror på deres virksomhed. Nytilkomne ansatte får løbende mulighed for medejerskab.

Den resterende del af CASA A/S er ejet af CASA Management Holding A/S, som består af selskaber ejet af Michael Mortensen, Per Hansen og Peter Rosengreen – trekløveret, som sammen startede CASAs rejse.