FN’s Verdensmål

Verdensmålene som løftestang for innovation.
CASA er en del af SDG Accelerator for SMV’er 2019.

 

I 2015 blev alle FN’s medlemslande enige om 17 mål, der opregner klodens største miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer. I indsatsen for at nå de 17 Verdensmål spiller den private sektor en helt afgørende rolle. Dette anerkender CASA, der deltager i et nyt FN-projekt, hvor målet er at skabe ny bæredygtig forretning i regi af FN’s Verdensmål.

Projektet hedder SDG Accelerator og er søsat af UNDP og Industriens Fond, sidstnævnte finansierer det også. Projektet, der implementeres i samarbejde med Monitor Deloitte, spiller på flere tangenter. Dels arbejdes der med ledelsens og medarbejdernes engagement i dagsordenen, og dels arbejdes der med identifikation af nye forretningsmuligheder og skabelsen af profitable produkter og løsninger, der bidrager til indfrielsen af Verdensmålene.

 

SDG Accelerator har til formål at accelerere små og mellemstore danske virksomheders innovative arbejde med FN’s Verdensmål.

Sammen med projektets partnere skal vi i løbet af 2019 udvikle og bruge Verdensmålene som løftestang for ny innovation.

Vores arbejde med Verdensmålene i SDG Accelerator kan forhåbentlig inspirere andre virksomheder og synliggøre, hvordan den nye globale agenda for bæredygtig udvikling kan operationaliseres i en virksomhedskontekst og skabe forretningsmæssige gevinster, som også er til gavn for Verdensmålene.

CASA glæder sig til sammen med UNDP (FN’s Udviklingsprogram), Industriens Fond, Monitor Deloitte og de andre deltagende virksomheder at bidrage til at sætte verden på kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både virksomheder, mennesker og den planet, vi bor på gennem SDG Accelerator.

Læs mere her

Læs pressemeddelelse udsendt 12. april 2019 her

Nedenfor fortæller adm. direktør Torben Modvig om, hvordan CASA i dag arbejder med Verdensmålene, og hvordan vi håber, at arbejdet kan gøre en forskel både for CASA og for byggebranchen generelt.