Fredag d. 3. maj blev et helt nyt p-anlæg i tre etager samt rekreativt område indviet på Langelands Plads på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune fejrede indvielsen sammen med interesserede borgere og naboer til pladsen samt alle involverede parter.  

Frederiksberg Kommunes borgmester Simon Aggesen bød de fremmødte velkommen og fortalte stolt om resultatet til glæde for naboer og borgere generelt på Frederiksberg. Efterfølgende holdt Torben Modvig, administrerende direktør i CASA tale, hvor han bl.a. roste kommunes for deres proaktive kommunikation med borgene.

“Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Frederiksberg Kommune vil deres borgere det absolut bedste. Under hele byggeriet har kommunen været meget opmærksomme på at skabe et attraktivt byrum, som kunne gøre området endnu mere brugervenligt og indbydende. Samtidig har det været rigtig vigtigt for kommunen at sikre den gode dialog med alle naboerne omkring pladsen. Det ligger i øvrigt også CASA meget på sinde at genere naboerne mindst muligt og sørge for en god forventningsafstemning,” sagde Torben Modvig.

P-kælderen er bygget efter en særlig metode med slidsevægge. Der er anvendt ca. 3600 m2 armeret betonvægge med i alt 218 jordankre, som holder hele p-anlægget på plads. Der er gravet ca. 30.000 m3 jord ud, inden der kunne etableres en bundplade, som ligger i 13 meters dybde. I alt 194 opdriftsankre holder bundpladen oppe. Efterfølgende blev der monteret elementerne, vægge m.m. Og fra efteråret sidste år og til nu har teamet arbejdet med at færdiggøre indvendigt og i terræn.

Projektet, som startede i 2017, blev afleveret to måneder før tidsplanen til en tilfreds bygherre, Frederiksberg Kommune.