CASA opfører i øjeblikket 234 lejligheder i Ørestaden for TopDanmark Ejendomme. 89 lejligheder ud af 234 er afleveret, og stram tidsstyring, god dialog og forventningsafstemning med både bygherre og underentreprenører har indtil nu sikret tilfredshed og en gennemsnitlig fejlmargin på 0,19 pr. lejlighed.

”Efter mange år i branchen som udførende håndværker og byggeleder selv, er det tydeligt at se kvaliteten, når den er der. Her er ikke pyntet på håndværket, her er håndværket i orden,” siger Flemming Bæk Engelhardt, adm. direktør i TopDanmark Ejendomme og tilføjer;

”Det er altid med en vis spænding, at man som bygherre ser frem mod afleveringen. De fleste, der har prøvet det før, ved, at slutspurten kan være lidt hektisk, hvor de forskellige håndværksfag på pladsen bliver presset igennem for at nå at udføre de sidste ting. Jeg skal ikke kunne udtale mig om presset her på pladsen, men kan til stor glæde konstatere, at byggeledelsen i samarbejde med entreprenørerne er lykkes med at aflevere byggeriet til tiden i en høj kvalitet og på det nærmeste mangelfri. Jeg var personligt med ved aflevering af første etape og kunne ikke holde en spontan tale i byggelederskuret tilbage. At se gnisten i byggeledelsens øjne og alles iver efter at levere varen fortjente simpelthen bare ros fra bygherren. I den sidste ende kommer kvaliteten vores fremtidige beboer til gode, og vi håber derfor, at den gode kvalitet vil blive påskønnet.”

Mandag d. 17. december blev de flotte resultater fejret med rosende ord til håndværkerne fra både CASA og bygherre, Topdanmark Ejendomme.

”Grunden til, at vi holder dette arrangement er, at vi d. 15. november og d. 15. december har afleveret i alt 89 boliger. Alle lejligheder er afleveret med en meget flot kvalitet, som vi alle kan være stolte af. Vi har registreret 17 fejl og mangler på alle 89 boliger, hvilket giver en gennemsnitlig fejlmargin på 0,19 pr. bolig. Det skyldes i høj grad de mange dygtige håndværkere med deres engagement og professionelle tilgang,” sagde Nidal Al-Asadi, projektdirektør fra CASA.

Forventningsafstemning og integreret afleveringsteam
I forbindelse med opstart af projektet blev der afholdt en række workshops med underentreprenører og bygherre for at afstemme forventningerne til kvaliteten af byggeriet og tidsplanen. Der blev indarbejdet realistisk og tilstrækkelig tid i projektplanen til mangeludbedring bestående af mestergennemgang, CASA-gennemgang og til sidst en gennemgang med bygherre.

”Op til aflevering afholdt vi desuden workshops med underentreprenører for at sikre, at vi alle var enige om kvaliteten. Og så fik byggeledelsen forstærkning fra vores afleveringsteam, som sikrede det nødvendige fokus på afleveringen,” fortæller Nidal Al-Asadi.

Hænderne afgør kvaliteten
Også TopDanmark Ejendommes ejendomschef Christian Dorrien Grøndahl gav håndværkerne et par rosende ord med på vejen:

”Vi er voldsomt begejstret for det stykke arbejde, vi har fået overleveret her de sidste to gange. En ting er, at vi har digitalt byggeri og arkitekter koblet på, men i den sidste ende er det hænderne, der udfører arbejdet, der afgør kvaliteten og antallet af fejl og mangler. Det kan vi takke jer, der står her, for,” sagde Christian Dorrien Grøndahl, ejendomschef i TopDanmark Ejendomme og opfordrede håndværkere til at være stolte over deres arbejde og fortsatte det gode arbejde og den høje kvalitet.

De sidste fire afleveringer ligger fra januar til april 2019.
Lokalbolig udlejer lejlighederne, og Newsec Datea står for driften.