CASA opfører 264 boliger på Tangholmen for NPV. Onsdag den 21. blev der afholdt rejsegilde for 200 inviterede.

Byggeledelsen havde haft travlt med at ekstra sikring og afspærring af adgangsveje, så gæsterne kunne komme sikkert på tur til de boliger, som var udvalgt til besigtigelse heriblandt en penthouse på 7. etage. Og ja – elevatoren var i drift.

Anders Bo Hauggaard, Teknisk Direktør i NPV, holdt indgangstalen, fulgt op af de arkitektoniske tanker præsenteret af Mette Julie Skibsholt, Partner i Arkitema. Henrik Olsen Bang, Projektchef i CASA, afsluttede med at give en status på byggeriet og takkede for godt og konstruktivt samarbejde.

Henrik Olsen Bang:

Når Tangholm er bygget færdig vil der være brugt over 400.000 mursten, 70 km elkabel – som afstanden herfra og til Slagelse – og over 30.000 liter maling, hvilket svarer til at male over 4,5 fodbaner.

Tangholm består af syv bygningskroppe

Tangholm er en del af den nye attraktive Enghave Brygge kanalby anlagt på ti kunstige øer i hjertet af København. Hver af de syv bygningskroppe har sit eget arkitektoniske udtryk. Husene er tætstillede huse og danner i fællesskab en U-formet bebyggelse, der åbner sig ned mod den store havnekanal mod øst.

Boligerne afleveres i 2021.